תקופת הריון לידה והורות

 

נושא ההעסקה בתקופת לידה והורות מוסדר בחוק עבודת נשים, המגדיר את זכויות הנשים בעבודה, ביניהן: זכויות האישה במהלך הריון וחופשת לידה, עבודות אסורות ומגבלות בעבודה, זכויות הוריות ועוד (למידע נוסף). החוק אינו מתייחס רק להעסקתן של נשים בתקופה זו, אלא למכלול המצבים הקיימים תחת תחום ההורות; בני ובנות זוגם, אימוץ, קבלת ילד מאומנה, קבלת תינוק מפונדקאות, זוגיות להט"בית ועוד . בנוסף, החוק מתייחס למקרים פחות שכיחים, דוגמת לידה רב עוברית, אשפוזים לאחר הלידה, שמירת הריון או חלילה, לידה שקטה והפלה.  

נתקלתם במקרה אחר? אנו ממליצים לכם לבדוק אם אתם זכאים לזכויות נוספות.

 

בכל מקרה של כניסה לתקופת לידה והורות, אנו ממליצים לך לפנות אלינו לייעוץ בהקדם, עוד בתחילת ההריון, על מנת שנוכל לוודא שהמקרה הפרטני שלך נבחן לעומק. בבדיקה זו נפעל  להבטיח את מיצוי זכויותייך במלואן, תוך מניעת פגיעה עתידית בהעסקתך ובתנאייך, ובהתאם לזכאות, גיבוש צפי השכר לתקופה הזו.

סטודנטים? בכל נושא הקשור לתקופת לידה והורות ניתן להעזר בשירותי מרכז מגדר והורות בדיקנט הסטודנטים המנגישים את נושא זכויות סטודנטים - יולדות והורים, ולפנות אליהם בטלפון 02-5881833 או במייל hujiparentpluse@gmail.com

 

איסור על פיטורי עובדות ועובדים העוברים טיפולי פוריות:

על פי חוק עבודת נשים, מעסיק אינו יכול לפטר עובד או עובדת או לפגוע בשכרם של העוברים טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית, בתקופת ההיעדרות בשל הטיפולים ובמשך 150 יום לאחר מכן, אלא בהיתר מיוחד מהממונה על חוק עבודת נשים (לפרטים  נוספים). עובדת העוברת טיפולי פוריות זכאית להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה, אם הרופא המטפל אישר בכתב כי הטיפול מחייב זאת, ובלבד שהעובדת הודיעה מראש למעסיק על ההיעדרות.(למידע נוסף)

                                 

איסור פגיעה בשכרן ובתנאי העסקתן של נשים בהיריון:

אין לפטר אישה בתקופת הריונה ואין לפגוע בהיקף העסקתה ובשכרה מתחילת ההריון ועד 60 יום מיום חזרתה מחופשת הלידה. בתקופה זו, העובדת זכאית להיעדר מעבודתה לצורך בדיקות הריון ללא הפחתה משכרה.

על מנת לפטר אישה הרה מסיבות שאינן קשורות להיריונה, המעסיק נדרש לקבל אישור מיוחד מהממונה על חוק עבודת נשים. במידה ואת חווה הרעת תנאים כלשהי שנובעת מהיותך בתקופת ההריון והלידה, שימי לב שהדבר מתועד על ידך, בכדי שאם תדרשי - תוכלי להציג את הממצאים התומכים בטענתך.

 

תנאים והגבלות בעבודה בהריון:

עובדת בהריון רשאית לצאת לחל"ת אם רופא אישר בכתב כי בשל היותה בהריון, סוג העבודה, מיקומה או אופן ביצועה מסכנים את עוברה או אותה, או אינם מאפשרים לה לבצע את עבודתה. עובדת שנאלצת להיעדר מעבודתה בשל שמירת הריון, למשך 30 יום לפחות, זכאית בהתאם לתנאים, לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי (לפרטים).

עובדת בהריון נדרשת להודיע למעסיק על הריונה בחודש החמישי. עם זאת, אם היא חשופה לתנאים מסוכנים בעבודה (קרינה, מקורות חום, חומרים מסוכנים ועוד) היא עלולה להיות מחויבת להודיע על ההריון קודם לכן (לפרטים). על כן, לאחר מסירת ההודעה, יחולו הגבלות החלות על עובדת בהריון, ביניהן איסור פגיעה בהיקף העסקתה, העסקה בעבודות מסוכנות וחשיפה לחומרים מסוכנים (לפרטים). במקרים כאלה, על המעסיק למצוא לעובדת תפקיד חלופי.

החל מחודש שביעי להריון ועד חודש אחרי הלידה, זכאית העובדת לחנות בלא תשלום בקרבה למקום הלימודים. לקבלת אישור החניה יש לפנות לאגף ביטחון לפחות שבועיים לפני תחילת תקופת הזכאות בצירוף רשיון נהיגה, רישיון רכב ואישור רפואי מתאים.

 

חופשת לידה ולאחריה:

מעסיק אינו רשאי למנוע מעובדת לצאת לחופשת לידה, לפטר עובדת במהלכה ולפגוע בשכרה ובהיקף משרתה למשך 60 יום לאחר חזרה ממנה, אלא באישור מיוחד מהממונה לחוק נשים. למרות זאת, חל איסור מוחלט על פיטורין של עובד או עובדת הנמצא/ת בחופשת לידה ולא ניתן לבקש אישור מיוחד עבור סיום ההעסקה מהממונה לחוק נשים במקרה זה. 

משך חופשת הלידה עומד על 26 שבועות לעובדת שעבדה שנה לפחות אצל המעסיק, או 15 שבועות למי שעבדה אצל המעסיק פחות מכך. העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה ללא פחות מ-15 שבועות, אלא אם בן/בת זוגה מחליף אותה בחופשת הלידה (ראו בהמשך). על קיצור חופשת הלידה יש להודיע מראש ( 3 שבועות מראש)  למעסיק.

במשך חופשת הלידה העובדת לא מקבלת תשלום שכר מהמעסיק, אך בהתאם לתנאי הזכאות שיפורטו בהמשך, עשויה להיות זכאית לדמי לידה, מחליף השכר בזמן החופשה מהביטוח לאומי. התקופה בה יכולה העובדת לצאת לחופשת הלידה האופציונלית הינה 7 שבועות (או פחות מזה, כרצון העובדת) לפני יום הלידה המשוער ושאר השבועות אחרי יום הלידה. לאחר הלידה, היולדת תהיה זכאית למענק לידה, כפי שיפורט בהמשך.

במהלך חופשת הלידה ממשיכה העובדת לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה, כגון דמי הבראה, וותק שכר ופיצויי פיטורין. בתקופה בה העובדת מקבלת דמי לידה, המעסיק מחוייב להמשיך להפריש לה כרגיל את ההפרשות לקרן השתלמות (אם הייתה לעובדת כזו) ולקרן הפנסיה. דוקטורנטית הזכאית לקרן לקשרי מדע ממשיכה לצבור בחופשת הלידה שבתשלום כספים לקרן. 

 

מענק לידה:

מענק לידה הוא תשלום המוענק ליולדת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, וניתן לכלל הנשים, גם אם אינן עובדות בהתאם לקריטריוני הזכאות, הלוקחים בחשבון את מספר העוברים בלידה ומיקום הילד במשפחה. מדובר במענק חד-פעמי אשר לרוב מוגש ע"י בית החולים בו האישה יולדת. 

לא ילדת בבי"ח מוכר או בחרת ללדת בבית? עלייך להגיש עצמאית את התביעה (למידע נוסף).

 

דמי הלידה:

במהלך חופשת הלידה העובדת לא זכאית לתשלום שכר, אך בהתאם לתקופה שבה עבדה ושולמו עבורה דמי ביטוח לאומי ("תקופת אכשרה"), היא עשויה להיות זכאית לדמי לידה, מחליף השכר של ביטוח לאומי. 

  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, זכאית לדמי לידה על סך 105 ימי זכאות (15 שבועות) מתוך חופשת הלידה.

  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה זכאית לדמי לידה על סך 56 ימי זכאות (8 שבועות) מתוך חופשת הלידה.

 

העובדת אינה זכאית לכל תשלום או דמי לידה עבור השבועות הנותרים של חופשת הלידה, אולם היא ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות שמקורן בוותק במקום העבודה במהלך השבועות הללו.

שיעור דמי הלידה ליום מחושבים על-פי מלוא השכר של העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק/ה לעבוד לחלק ב–90, או על-פי מלוא השכר ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180, לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה. לצורך החישוב הפרטני, אנו ממליצים לבדוק את זכאותך וגובה דמי הלידה המשוערים להם את זכאית, מתוך מחשבון ביטוח לאומי.

 

כללי:

התרחשה ירידה בשכר ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה בגלל כל סיבה שאינה תלויה בכם, ויש לכם את האישורים מתאימים? פנו אל המוסד לביטוח לאומי והם יבדקו את האפשרות לחשב את סכום הקצבה בדרך אחרת.

עובדת שילדה בבית חולים, דמי הלידה משולמים לה באופן אוטומטי למעט מקרים חריגים. לעומת זאת, מי שילדה בבית נדרשת להגיש תביעה לביטוח לאומי. דמי הלידה ישולמו בתשלום חד-פעמי באמצע תקופת חופשת הלידה, לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים (בלידה ראשונה), או לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים (למידע נוסף).

קיבלתם מהמעסיק הפרשי שכר או תשלומים נוספים לשכר, לאחר ששולמו לכם דמי הלידה?  אתם עשויים להיות זכאים לתשלום הפרשים נוספים מהמוסד לביטוח לאומי (לפרטים נוספים)

 

הפלה ולידה שקטה:

אישה שחלילה עברה לידה שקטה או הפלה לאחר שבוע 22 בהריון, זכאית לחופשת לידה כמוגדר בחוק לאישה שילדה עובר חי. במהלך חופשה זו, האישה לא זכאית למשכורת מהמעסיק, אך היא יכולה להיות זכאית לדמי לידה מביטוח לאומי (לפרטים נוספים). 

 

זכויות בן/ת הזוג: היעדרות בעקבות הלידה, חופשת לידה ודמי לידה:

עובד/ת שבת זוגתו ילדה זכאי/ת להיעדר מהעבודה בסמוך ללידה (לפרטים נוספים). בתום 6 השבועות הראשונים שלאחר הלידה, בן/בת הזוג יכול לצאת לחופשת לידה ובתנאי שבת הזוג מוותרת על המשך חופשת הלידה וחוזרת לעבודתה. אם היולדת מוותרת על השבוע האחרון של דמי הלידה להם היא זכאית, בן/בת זוגה זכאי לשבוע חופשת לידה במקביל ליולדת (לפרטים נוספים). במקרים מסויימים בן/בת הזוג יהיה זכאי לדמי לידה במקום היולדת (לפרטיים נוספים). בן או בת זוג של עובדת שילדה, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור לאחר הלידה מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים. כמו כן, זכאי למועד בחינה נוסף במהלך שלושת השבועות מיום הלידה.

 

הורים: נקודות זיכוי במס:

הורים לילדים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה. חלק מהנקודות ניתנות למימוש כבר בשנת המס בה אירעה הלידה, והן ניתנות רטרואקטיבית לכל שנת המס (לפרטים). בכל מקרה, יש לעדכן את הפרטים האישיים אצל המעסיק לאחר הלידה, וכדאי לבחון את הקלות המס השונות הקיימות להורים (לפרטים).