טבלאות שכר

הסכומים בטבלה מהווים את שכר הבסיס למשרה מלאה (100%), ומגולמים בסעיפים: שכר משולב, תוספת שחיקה, ותק שכר תוספת אקדמית טלפון וביגוד.

טבלת שכר - תקפה החל מינואר 2022

שנות ותק

עוזר הוראה בתואר ראשון

עוזר הוראה בתואר שני

0

₪ 6,012.61

₪ 5,902.58

1

₪ 6,050.15

₪ 5,939.34

2

₪ 6,087.68

₪ 5,976.09

3

₪ 6,125.22

₪ 6,012.85

4

₪ 6,162.76

₪ 6,049.60

5

₪ 6,200.29

₪ 6,086.36

6

₪ 6,237.83

₪ 6,123.11

7

₪ 6,275.37

₪ 6,159.86

8

₪ 6,312.90

₪ 6,196.62

9

₪ 6,350.44

₪ 6,233.37

10

₪ 6,387.97

₪ 6,270.13

11

₪ 6,425.51

₪ 6,306.88

12

₪ 6,463.05

₪ 6,343.63

13

₪ 6,500.58

₪ 6,380.39

14

₪ 6,538.12

₪ 6,417.14

15

₪ 6,575.66

₪ 6,453.90