מאפייני המשרה והיקפה

 

מאפייני משרה - מורים מן החוץ:

- עובדים המועסקים בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמאים, העומדים בתנאים הבאים:

- אינם תלמידים באוניברסיטה העברית.

- הכנסתם הכוללת מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה עולה על 229,074 ₪ בשנה, (19,089.5 ₪ בחודש) או עבור פנסיונרים 117,474 ₪ בשנה (9,789.5  ₪ בחודש).

- מועסקים במשרה מלאה כסגל אקדמי בכיר במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ או חוקר במסלול המקביל ומסלול קמ"ע הבכיר.

- אינם מועסקים באוניברסיטה העברית כמורי לשון ושפות, מורי מכינות, מורים בסדנאות ומקצועות עזר במיומנות מקצועית ובמסגרת הכשרה מעשית.

שימו לב:

בסוף שנת הלימודים תשפ"א (2020 - 2021) ישתנה מבחן ההכנסה הקובע בין דירוג מורה מן החוץ לעמית הוראה, ויוצמד לשכר הממוצע במשק. רף השכר המקסימלי יעמוד על 175% מהשכר הממוצע במשק, או עבור פנסיונרים 100% מהשכר הממוצע במשק. 

 

דירוגי משנה:

מורים מן החוץ נחלקים לדירוגי משנה בהתאם להשכלתם. 

עם זאת, האוניברסיטה יכולה להעסיק בדירוג גבוה יותר מי שלפי החלטתה נסיונו המקצועי או נסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על מורים מהחוץ בדרגה הרלוונטית.  

מורה מן החוץ דרגה 1- בעל תואר ראשון.

מורה מן החוץ דרגה א' - בעל תואר שני או בעל דרגה מקבילה במוסד להשכלה גבוהה.

מורה מן החוץ דרגה ב'- בעל תואר דר' או בעל דרגה מקבילה במוסד להשכלה גבוהה.

מורה מן החוץ דרגה ג' - בעל תואר פרופסור או המתאים לכהן כפרופסור או מורה מן החוץ בדרגה ב' ובעל מעמד בכיר בתחום עיסוקו.


היקף המשרה:

היחידה מחוייבת לערוך תיאום ציפיות בנוגע להרכב המשרה ושעות העבודה טרם תחילת ההעסקה, זכותו של כל עובד על פי חוק להבין את הרכב המשרה שלו. אחוזי המשרה נקבעים באופן יחסי בהתאם להיקף ההעסקה של העובד. הגדרת המשרה אפשרית בשעות שבועיות (ש"ש) או בשעות סמסטריאליות, כאשר סמסטר א' מוגדר כבן 14 שבועות וסמסטר ב' כבן 13 שבועות.

משרה מלאה למורים מן החוץ היא 22 שעות שבועיות, 308 שעות סמסטר א, 286 שעות בסמסטר ב'.

משרה מלאה מוגדרת כ-8 יחידות הוראה שבועיות, והיקף המשרה נקבע באופן יחסי לכך. 

יחידת הוראה מוגדרת כשעה אקדמית אחת (45 דקות) של הוראה פרונטלית, או שתי שעות אקדמיות (45 דקות) של תרגול או הדרכה במעבדה.

היקף ההוראה מוגבל לארבע יחידות הוראה שבועיות בלבד (50% משרה).

הוראת שפות הינה עד 8 יחידות הוראה שנתיות.

 

חישוב השכר:

שכר המורים מן החוץ מחושב בהתאם ליחידות ההוראה:

 

(15 שבועות בסמסטר X תעריף יחידת הוראה X יחידות הוראה שבועיות)/4.5 חודשי תעסוקה בסמסטר


 

תעריף יחידת הוראה:

  • מורה מן החוץ רמה 1 – 225.17 ₪ 

  • מורה מן החוץ רמה א – 343.62 ₪ 

  • מורה מן החוץ רמה ב – 444.54 ₪