טבלאות שכר

טבלת שכר - תקפה החל מינואר 2022

רמה

הדרגות הכלולות

תעריף ליחידת הוראה

1

 

₪ 238.35

א

אסיסטנטים, מדריכים ומורים במסלול המקביל

₪ 363.74

ב

מרצה בכיר ומרצה

₪ 470.56