מאפייני המשרה והיקפה

 

סטודנטיות וסטודנטים דוקטורנטים המועסקים בהוראה הינם תחת דירוג אסיסטנט ומדריך.

 

אסיסטנטים מחולקים לארבעה דירוגי משנה:

אסיסטנט א' - מרגע תחילת לימודי הדוקטורט ולמשך שנתיים ראשונות (שלב א') ו/או עד מעבר לשלב ב' בדוקטורט 

אסיסטנט ב' - לאחר אישור תכנית המחקר (שלב ב') 

מדריך - מי שעבודת הדוקטורט שלו אושרה לאחר פחות משלוש שנים כתלמיד מחקר, או לחילופין מי שעומד בכל התנאים הבאים: 

- לאחר שלוש שנים לפחות כתלמיד מחקר.

- לאחר שנתיים לפחות מאישור תכנית המחקר.

- לאחר סיום חובות השמיעה לתואר.

מדריך-דוקטור - מי שאושרה עבודת הדוקטורט שלו וממשיך ללמד.

 

עיכוב במעבר בין השלבים מצביע על מצבו האקדמי של העובד. על כן, כל עיכוב דרוש את אישורה של הרשות לתלמידי מחקר.

 

היקף המשרה:

היחידה מחוייבת לערוך תיאום ציפיות בנוגע להרכב המשרה ושעות העבודה טרם תחילת ההעסקה, זכותו של כל עובד על פי חוק להבין את הרכב המשרה שלו.

אחוזי המשרה נקבעים באופן יחסי בהתאם להיקף ההעסקה של העובד. הגדרת המשרה אפשרית בשעות שבועיות (ש"ש) או בשעות סמסטריאליות, כאשר סמסטר א' מוגדר כבן 14 שבועות.

 308 שעות בסמסטר א'.

 

תרגול פרונטלי:

למטלות הוראה פרונטליות ניתן מקדם הממיר שעה אקדמית לשעת עבודה, המגלם את ערך שעת ההוראה, כך שכל שעה אקדמית (45 דקות) מוכפלת במקדם 2.75 (משרה מלאה היא  8 שעות הוראה פרונטלית* מקדם 2.75* 14 שבועות לסמסטר א' = 308 שעות למשרה מלאה בסמסטר א')

 

הדרכה במעבדה:

כל שעה אקדמית מוכפלת במקדם 2 (11 מעבדה שבועיות * מקדם 2 * 14 שבועות לסמסטר א' = 308 שעות למשרה מלאה בסמסטר א').

 

בדיקת תרגילים:

במקרה שבו כמות התרגילים שנדרש העובד  לבדוק לא עומדת בהיקף המקדם הסטנדרטי, התשלום ייעשה לפי חישוב מוסכם עם היחידה בנוגע למספר התרגילים המגולמים בשעה (מס' הסטודנטים בקורס / ערך התרגילים בשעה= מס' שעות לבדיקה).

 

היקף משרה מינימלי - 12.5% משרה שנתי או 25% סמסטריאלי.