מאפייני המשרה והיקפה

 

מאפייני עמיתי הוראה:

- עובדים המועסקים בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמאים, העומדים בתנאים הבאים:

- אינם תלמידים באוניברסיטה העברית.

- הכנסתם הכוללת מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה אינו עולה על 229,074 ₪ בשנה, (19,089.5 ₪ בחודש) או עבור פנסיונרים 117,474 ₪ בשנה (9,789.5  ₪ בחודש).

- אינם מועסקים במשרה מלאה כסגל אקדמי בכיר במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ או חוקר במסלול המקביל ומסלול קמ"ע הבכיר.

- אינם מועסקים באוניברסיטה העברית כמורי לשון ושפות, מורי מכינות, מורים בסדנאות ומקצועות עזר במיומנות מקצועית ובמסגרת הכשרה מעשית.

 

שימו לב:

בסוף שנת הלימודים תשפ"א (2020 - 2021) ישתנה מבחן ההכנסה של עמיתי הוראה ויוצמד לשכר הממוצע במשק. רף השכר המקסימלי יעמוד על 175% מהשכר הממוצע במשק, או עבור פנסיונרים 100% מהשכר הממוצע במשק. 

 

דירוגי משנה:

עמיתי ההוראה נחלקים לדירוגי משנה בהתאם להשכלתם. עם זאת, האוניברסיטה יכולה להעסיק בדירוג גבוה יותר מי שלפי החלטתה ניסיונו המקצועי או נסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה הרלוונטית.

עמית הוראה 1 - בעל תואר ראשון.

עמית הוראה א' - בעל תואר שני. 

עמית הוראה ב' - בעל תואר דר'. 

 

עמית הוראה ותיק ועמית הוראה מתמיד:

בשונה מהדירוגים עמית הוראה 1/א/ב, הגדרת עובד כ"עמית הוראה מתמיד" או "עמית הוראה ותיק" אינה משפיעה על שכרו, אלא על הביטחון התעסוקתי שלו, כפי שיפורט בעמוד כתב מינוי וביטחון תעסוקתי ובעמוד הרעת תנאים.

 

היקף המשרה:

היחידה מחוייבת לערוך תיאום ציפיות בנוגע להרכב המשרה ושעות העבודה טרם תחילת ההעסקה, זכותו של כל עובד על פי חוק להבין את הרכב המשרה שלו.

אחוזי המשרה נקבעים באופן יחסי בהתאם להיקף ההעסקה של העובד.

הגדרת המשרה אפשרית בשעות שבועיות (ש"ש) או בשעות סמסטריאליות, כאשר סמסטר א' מוגדר כבן 14 שבועות וסמסטר ב' כבן 13 שבועות.

 
משרה מלאה היא 27.5 ש"ש, 385 שעות בסמסטר א' , 357.5 בסמסטר ב' או 742.5 שעות שנתיות.