מאפייני המשרה והיקפה

 

היקף המשרה:

היחידה מחוייבת לערוך תיאום ציפיות בנוגע להרכב המשרה ושעות העבודה טרם תחילת ההעסקה, זכותו של כל עובד על פי חוק להבין את הרכב המשרה שלו. 

אחוזי המשרה נקבעים באופן יחסי בהתאם להיקף ההעסקה של העובד. הגדרת המשרה אפשרית בשעות שבועיות (ש"ש) או בשעות סמסטריאליות, כאשר סמסטר א' מוגדר כבן 14 שבועות וסמסטר ב' כבן 13 שבועות.


עוזרי הוראה בתואר ראשון:

משרה מלאה היא 32 ש"ש, 448 שעות בסמסטר א', 416 בסמסטר ב' או 864 שעות שנתיות.

 

תרגול פרונטלי:

למטלות הוראה פרונטליות ניתן מקדם הממיר שעה אקדמית לשעת עבודה, המגלם את ערך שעת ההוראה, כך שכל שעה אקדמית (45 דקות) מוכפלת במקדם 4 (משרה מלאה היא 8 שעות הוראה פרונטלית * מקדם  4 * 14 שבועות לסמסטר א' / 13 שבועות לסמסטר ב' = 448 שעות למשרה מלאה בסמסטר א' / 416 שעות למשרה מלאה בסמסטר ב'

 

הדרכה במעבדה:

כל שעה אקדמית מוכפלת במקדם 2.91 (משרה מלאה היא 11 שעות מעבדה שבועיות * מקדם  2.91* 14 שבועות לסמסטר א' / 13 שבועות לסמסטר ב' = 448 שעות למשרה מלאה בסמסטר א' / 416 שעות למשרה מלאה בסמסטר ב').

 

בדיקת תרגילים:
במקרה שבו כמות התרגילים שנדרש עוזר הוראה לבדוק לא עומדת בהיקף המקדם הסטנדרטי, התשלום ייעשה לפי חישוב מוסכם עם היחידה בנוגע למספר התרגילים המגולמים בשעה (מס' הסטודנטים בקורס / ערך התרגילים בשעה= מס' שעות לבדיקה).

 

עוזרי הוראה בתואר שני:
משרה מלאה היא 22 ש"ש,  308 שעות בסמסטר א', 286 בסמסטר ב' או 594 שעות שנתיות.

 

תרגול פרונטלי:

למטלות הוראה פרונטליות ניתן מקדם הממיר שעה אקדמית לשעת עבודה, המגלם את ערך שעת ההוראה, כך שכל שעה אקדמית (45 דקות) מוכפלת במקדם 2.75 (משרה מלאה היא  8 שעות הוראה פרונטלית* מקדם 2.75* 14 שבועות לסמסטר א' / 13 שבועות לסמסטר ב' = 308 שעות למשרה מלאה בסמסטר א' / 286 שעות למשרה מלאה בסמסטר ב').

 

הדרכה במעבדה:

כל שעה אקדמית מוכפלת במקדם 2 (11 מעבדה שבועיות * מקדם 2 * 14 שבועות לסמסטר א' / 13 שבועות לסמסטר ב' = 308 שעות למשרה מלאה בסמסטר א' / 286 שעות למשרה מלאה בסמסטר ב').

 

בדיקת תרגילים:

מקרה שבו כמות התרגילים שנדרש עוזר הוראה לבדוק לא עומדת בהיקף המקדם הסטנדרטי, התשלום ייעשה לפי חישוב מוסכם עם היחידה בנוגע למספר התרגילים המגולמים בשעה (מס' הסטודנטים בקורס / ערך התרגילים בשעה= מס' שעות לבדיקה).

היקף משרה מינימלי לעוזרי הוראה -  12.5% משרה.