אודות הארגון

ארגון מו"ח - מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית, הינו הארגון היציג של חברי הסגל האקדמי הלא-בכיר. הארגון מאגד את עוזרי ההוראה (מסטרנטים וסטודנטים לתואר ראשון), האסיסטנטים והמדריכים (דוקטורנטים), עמיתי ההוראה והמורים מן החוץ.

תפקיד הארגון הוא ייצוג החברים וכן החברים לשעבר, בנושאים הקשורים לתנאי עבודתם, העסקתם באוניברסיטה ופעילותם האקדמית.

נושאי העיסוק המרכזיים של הארגון:

- ניהול מו"מ קיבוצי על הסכמי שכר ותנאי עבודה של חברות וחברי הארגון, הן עם הנהלת האוניברסיטה העברית והן עם הרשויות הארציות: ור"ה, ות"ת, משרד האוצר וכו'.

- שמירה על תנאי העסקה וזכויות שוטפות: שכר, שעות עבודה, ותק, שבתון, צמצום/סיום העסקה כחוק.

- סיוע לחברים עם סיום העסקתם בקבלת פיצויים ותנאים סוציאליים.

- קידום זכויות נלוות: קופות גמל והשתלמות, קרנות פנסיה, החזר שכר לימוד ללומדים במוסד וכן שיפור זכויותיהם הסוציאליות הנוספות המוקנות להם או שיוקנו להם בעתיד.

- קידום הטבות רווחה ושירותים לחברים ככוח צרכני וקולקטיבי.

- סיוע במתן ייעוץ מקצועי לאור ההסכמים, וכן התייעצות עם היועץ המשפטי של הארגון במידת הצורך.

- קיום קשר עם ארגונים מקבילים בארץ.

 

את תקנון הארגון ניתן למצוא כאן.