טבלאות שכר

הסכומים בטבלה מהווים את שכר הבסיס למשרה מלאה (100%), ומגולמים בסעיפים: שכר משולב, תוספת שחיקה, ותק שכר תוספת אקדמית טלפון וביגוד.

טבלת שכר - תקפה החל מינואר 2022

שנות ותק

עמית הוראה 1

עמית הוראה א'

עמית הוראה ב'

0

₪ 6,121.54

₪ 9,915.44

₪ 11,712.91

1

₪ 6,158.29

₪ 9,979.23

₪ 11,789.61

2

₪ 6,195.05

₪ 10,042.88

₪ 11,866.32

3

₪ 6,231.80

₪ 10,106.66

₪ 11,942.88

4

₪ 6,268.56

₪ 10,170.45

₪ 12,019.59

5

₪ 6,305.31

₪ 10,234.09

₪ 12,096.29

6

₪ 6,342.07

₪ 10,297.88

₪ 12,173.00

7

₪ 6,378.82

₪ 10,361.53

₪ 12,249.70

8

₪ 6,415.57

₪ 10,425.31

₪ 12,326.41

9

₪ 6,452.33

₪ 10,489.10

₪ 12,403.11

10

₪ 6,489.08

₪ 10,552.74

₪ 12,479.82

11

₪ 6,525.84

₪ 10,616.53

₪ 12,556.52

12

₪ 6,562.59

₪ 10,680.31

₪ 12,633.09

13

₪ 6,599.35

₪ 10,743.96

₪ 12,709.79

14

₪ 6,636.10

₪ 10,807.75

₪ 12,786.50

15

₪ 6,672.85

₪ 10,871.39

₪ 12,863.20

16

 

 

₪ 12,939.91

17

 

 

₪ 13,016.61

18

 

 

 

₪ 13,093.31

19

 

 

₪ 13,170.02

20

 

 

₪ 13,246.72

21

 

 

₪ 13,323.29

22

 

 

₪ 13,400.00

23

 

 

₪ 13,476.70

24

 

 

₪ 13,553.41

25

 

 

₪ 13,630.11

26

 

 

₪ 13,706.81

27

 

 

₪ 13,783.52

28

 

 

₪ 13,860.22

29

 

 

₪ 13,936.93

30

 

 

₪ 14,013.50