חסכון וביטוח פנסיוני

קרן הפנסיה מהווה מכשיר לביטוח פנסיוני וכיסויים שונים, אליו מועברים כספים שמופרשים משכר הברוטו של העובד, ותשלומים נוספים על ידי המעסיק. 

כל עובד רשאי לבחור את הגוף הפנסיוני בו הוא מבקש להפקיד את הכספים (פירוט על גופים שבהסדר בהמשך), אפיק ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני שלו וסוג המכשיר הפנסיוני שבו הוא מעוניין; קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל לתגמולים. 

אפיקי ההשקעה נבדלים זה מזה ברמת הסיכון, ברמת התשואה, בדמי הניהול ובמשקל השונה של רכיבי הביטוח הפנסיוני. ניתן לנייד את החיסכון בין הגופים הפיננסיים בכל עת בפנייה לסוכן הביטוח.

עובד שרוצה לדעת אם יש לו כספים לניוד כעת, יכנס לאתר "הר הכסף" של משרד האוצר; שם, בהליך הזדהות פשוט, ניתן לברר אם ישנם חשבונות ללא פעילות בקופות גמל, בקרנות פנסיה, ובקרנות השתלמות על שם העובד.

 

החסכון הפנסיוני:

החיסכון הפנסיוני מסתמך על הפרשות של העובד ושל המעסיק, שנחלקים לשלושה סוגים:

  • הפרשות העובד לתגמולים
  • הפרשות המעסיק לתגמולים
  • הפרשות המעסיק לפיצויים

ההפרשות לתגמולים, הן של העובד והן של המעסיק, נצברות בחיסכון הפנסיוני ומהוות את הבסיס לקצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר פרישתו לגמלאות. 

הפרשות המעסיק לפיצויים נצברות גם הן כחלק מהחיסכון הפנסיוני, אך קיימת אפשרות למשוך אותן - על כך בהמשך.

 

אחוזי ההפרשות עבור עוזרי הוראה:

7% הפרשת עובד לתגמולים

7.5% הפרשת המעביד לתגמולים 

6% לפיצויים

 

פיצויי פיטורים:

הפרשת המעסיק לפיטורים מדי חודש מהווה למעשה "מקדמה" על חשבון פיצויי הפיטורים. הפיצויים ישארו בחיסכון הפנסיוני של העובד גם אם יבחר להתפטר. 

לאורך שנות העבודה, האוניברסיטה מנכה 6% משכרו לקרן הפיצויים האישית שלו. במידה והעובד מסיים את העסקתו כדין מפוטר הוא זכאי להשלמה של כספי הפיצויים ל-8.33% (כלומר, השלמה של 2.33% שטרם שולמו לחיסכון הפנסיוני שלו).

סיבות הנכללות כדין מפוטר; סיום העסקה לאחר שימוע, סיום העסקה בשל סיום לימודים, אי חידוש מינוי, התפטרות בעקבות הרעת תנאים.

במצב כזה, העובד מקבל את 2.33% ישירות לחשבון הבנק האישי ורשאי למשוך את יתר כספי הפיצויים אך הדבר עלול להקטין בכשליש את הקצבה הצפויה לו לאחר פרישה! 

על מנת למשוך את כספי הפיצויים בכל זאת, יש ליצור קשר עם מזכירות היחידה, למלא טופס 161א' ולקבל טופס 161 מהיחידה ומכתב סיום העסקה, ולהגישו לפקיד השומה וקרן הפנסיה. 

שימו לב! ללא קבלת אישור פקיד השומה (מס הכנסה), עלולים להטיל על הפיצויים שלכם מס גבוה.

 

כיסוי ביטוחי:

כאמור, בנוסף על מרכיב החיסכון, המכשירים הפנסיוניים מספקים גם כיסוי ביטוחי - ביטוח למקרה מוות (ביטוח שארים) וביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה. היקף הכיסוי הביטוחי נקבע בהתאם לגובה השכר המבוטח של העובד. נתון זה ניתן לראות בחזית תלוש השכר כשכר הפנסיוני.

כמו מכשירים ביטוחיים רבים, גם ברכיבי הביטוח הפנסיוניים יש משמעות לרצף הביטוחי והוותק הביטוחי של החוסך. הפסקת רצף העבודה וההפרשה לפנסיה לתקופה של יותר מחמישה חודשים עלולה לבטל את הוותק שצברתם, ולפגוע בזכויותיכם כשתשובו להפקיד לקרן הפנסיה.

על מנת לשמור על הרצף הביטוחי בעת הפסקת עבודה ניתן לבצע הפקדות באופן עצמאי לחיסכון הפנסיוני, או לרכוש הסדר ריסק. 

הסדר ריסק הוא תשלום לגוף הפנסיוני בעבור הכיסוי הביטוחי ללא הפרשה לחיסכון הפנסיוני, כך שנשמרות הזכויות של החוסך מבחינת הוותק שלו והרצף הביטוחי, גם בתקופה שאינו עובד ואינו מפריש כספים לחיסכון הפנסיוני. בנוסף, גובה דמי הניהול של קרן הפנסיה שפועלת עם הסדר ריסק לא יעלה לתקופה שבין 5-10 שנים (בהתאם לקרן הפנסיה), ובלבד שלעובד אין אפשרות מיטיבה יותר, כמו במקרה של מעבר בין עבודות.