תהליך סיום העסקה

על מנת לסיים את העסקתו של עובד, בין אם מפוטר ובין אם התפטר, יש מספר שלבים מובנים. כאן נפרט אותם:

שימוע -

צמצום או סיום העסקה, מכל סוג, מחייב בשימוע המוודא כי סיום ההעסקה נעשה כדין, גם אם מדובר בתום מינוי. 
החלטה על הפסקת עבודה ללא שימוע או לפני קיום השימוע היא פסולה. 
זאת ועוד, על היחידה לתת הודעה מוקדמת על קיום השימוע ואת הסיבות בגינן רוצים לצמצם את העסקה מראש. 
השימוע עצמו יתנהל תוך כתיבת פרוטוקול ובנוכחות מלווה לבחירת העובד (נציג מטעמנו, עו"ד ששכרת, או חבר).
חשוב לדעת כי אם הוחלט על נוכחותו של עו"ד או של נציג מטעם הארגון, על העובד להודיע זאת לאוניברסיטה לפני קיום השימוע, על-מנת שתוכל להביא עו"ד או נציג אחר מטעמה.

לפרטים נוספים

---

זכאות לפיצויים -  

בסיום העסקה מגיעה הזכאות לפיצויים מטעם הפרשי הפיצויים שהופרשו לאורך העסקה. במעמד סיום העסקה, למעט במקרה של התפטרות, מגיע לעובדי האוניברסיטה פיצויים.
פיצויים אלה הופרשו בחלקם לאורך שנות העסקה (כ- 6% ברכיב הפיצויים האישי, ו- 2.33% כרכיב פיצויים נוסף-רכיב אשר
בסיום העסקה מקבלים כתלוש שכר שבמידה ויש עניין להעבירו לקרן הפנסיה, יש לבקש לעשות זאת).
כמו-כן, בסיום העסקה, על האוניברסיטה להעניק טופס 161 (הודעת מעביד על סיום העסקה).
בטופס זה המעסיק מדווח לרשויות המס על ניתוק יחסי עובד-מעביד ובנוסף כולל בתוכו את הסיבה לסיום העסקה,
פירוט הפיצויים העתידים להתקבל ומיקום קרן הפנסיה. 

בנוסף, על המעסיק למסור לעובד מכתב המופנה לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני, אשר מודיע לקרן או לקופה להעביר את כספיי הפיצויים לעובד
או לחילופין, להעבירם למעסיק - אם סיום ההעסקה אינה מזכה בפיצויים.

---

במידה וסיימתם את העסקתכם ואינכם עובדים בעבודה נוספת או שהינכם עובדים סמסטר אחד בלבד, יש לעשות הסדר ריסק -

הסדר ריסק הוא הסדר תשלומים מופחתים לקרן הפנסיה שמטרתו הינה, שמירת הכיסוי הביטוחי שנצבר בביטוח הפנסיוני.
ללא עשיית הסדר ריסק, הזכויות הפנסיוניות שנצברו יכולות להילקח.

הסדר ריסק עשוי לשמור על זכויות פנסיוניות נוספות כגון: חידוש התשלומים בעתיד באותם תנאים שהיו לפני הפסקת התשלומים,
הימנעות מהצורך בהליך חיתום ובמקרים מסוימים גם שמירת מקדם המרה (מספר שבעזרתו "מתרגמים" סכומים שנצברו לקצבה חודשית לשארית החיים) הנצבר בחיסכון הפנסיוני.
חשוב לדעת כי הסדר ריסק הינו מוגבל בזמן, אינו מגדיל את החיסכון הפנסיוני והמבוטח לא צובר ותק במהלך תקופה זו,
בניגוד להפקדות עצמאיות בו המבוטח יכול להגדיל גם את הקצבה והחיסכון הפנסיוני.

---

דמי אבטלה -

במידה של פיטורים, התפטרות או סיום העסקה - מגיע דמי אבטלה מהיום הראשון שלאחר תום החוזה.
על-פי אתר ביטוח לאומי, צריך להוציא מן האוניברסיטה טופס 100 - פירוט שכר שנתי וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
לפי טופס זה, ביטוח לאומי יידעו להתאים את הקצבה. לפני קבלת דמי אבטלה, יש לבצע רישום ראשוני מקוון (יתכן וידרשו להתייצב גם בלשכת האבטלה.
כמו-כן, ייתכן כי בשל משבר הקורונה, יש להתייצב שם רק אם ביקשו מראש-ההמלצה היא לבדוק זאת).
בנוסף, ייתכן כי בשל משבר הקורונה העולמי, לא חייב טופס 100 וניתן יהיה להגיש תלושי משכורת של 12 חודשים אחרונים
ומכתב הפסקת עבודה. יחד עם זאת, לאור החזרה לשגרה ההמלצה היא לבדוק האם ניתן לעשות זאת עדיין.

לבסוף, יש להגיש לביטוח לאומי תביעה לדמי אבטלה  - טופס מקוון לביטוח לאומי עם דרישה לדמי אבטלה.
(שימו לב כי יש פעמים בו צריך לצרף מסמכים נוספים ובהתאם לנסיבות. על-כך יש לברר עם המוסד לביטוח לאומי)

כמו כן, אם אינכם עובדים כלל - חשוב לדעת כי עדיין יש לשלם ביטוח לאומי לפרטים נוספים.

---

המלצות נוספות שלא כדאי לפספס -

משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני.
משיכת כספי פיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית לאחר ההגעה לגיל פרישה ביותר מ-1/3.
כמו כן, ייתכן שיוטל מס-הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם.

פיתרון חלופי - במידה ועדיין מעוניינים במשיכת הכספים - ייתכן שעדיף לקחת הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות (בריבית נמוכה ובתאי החזרה נוחים) שפתחה האוניברסיטה
{שם החברה המנהלת את החשבון מופיעה בתלוש בצד הניכויים (האדום), לצד 2.5%}.

כמו כן, ניתן גם למשוך את כספי קרן ההשתלמות, ללא מיסוי - לפרטים נוספים.

---

בכל שאלה - ניתן להתייעץ עם צוות הארגון - ליצירת קשר לחצו כאן