רווחה

הארגון עובד בימים אילו על בניית מערך רווחה חדש לטובת חברות וחברי הארגון!

בחודשים הקרובים נעלה את מערך הרווחה.