בדיקת תרגילים לפי שעות מחוץ למינוי


הסדר זה רלוונטי אך ורק לחברי ארגון ללא כתב מינוי ונועדה למקרים פרטניים בהם יש צורך נקודתי בבודק ואינה תקפה לעובדים אשר עורכים מעל שתי בדיקות בסמסטר. במידה ועובד בודק מעל שני תרגילים, יש לדאוג להוצאת כתב מינוי על ידי היחידה המעסיקה. חל איסור להעסיק בצורה זו במשימות בדיקה שגרתיות/מתמשכות.


התשלום עבור בדיקת התרגילים ייעשה לפי חישוב מוסכם עם היחידה בנוגע למספר התרגילים המגולמים בשעה והחישוב יעשה בצורה הבאה:

( מס' הסטודנטים בקורס / כמות התרגילים לבדיקה בשעה = מס' שעות לבדיקה)

מודל העסקה זה לא רלוונטי לחברי סגל זוטר המחזיקים במינוי! כל דרישה לבדוק תרגילים לפי שעות מחוץ למינוי פוגעת בזכויותיכם.

אם אתם חושבים שהיקף הבדיקה שלכם חורג מהתקין, צרו קשר עם החוג שלכם או איתנו