ותק שכר


עוזרי הוראה זכאים לתוספת שכר בשל ותק. לכל דירוג ותפקיד ותק מקסימלי אותו ניתן לצבור.

טעויות בותק השכר הינן נפוצות מאוד, לעיתים בשל טעויות של האוניברסיטה ולעיתים בשל דיווח חסר של העובדים, אשר לא הגישו את הטפסים הנדרשים.

 

ותק השכר מחושב באופן הבא: 

- כל שנת שירות חובה בצה"ל (לא קבע) נספרת כשנת ותק אחת.

- כל שנת שירות לאומי נספרת כשנת ותק אחת, ובלבד שמשך השירות היה שנה לפחות.

- כל שנה מאז מועד הזכאות לתואר ראשון נספרת כשנת ותק אחת.

- כל שנה מאז מועד הזכאות לתואר שני נספרת כשנה וחצי לותק (לא בנוסף לזכאות הנובעת מהתואר הראשון, אלא במקומה).

לא ניתן לקבל שנות ותק כפולות עבור שנים חופפות (למשל, עתודאי לא יקבל שנות ותק גם עבור שירות צבאי וגם תואר ראשון במקביל;  עולה חדש שלמד לתואר ראשון לפני עלייתו ארצה והתגייס לא יקבל הכרה בשירותו הצבאי במקביל לצבירת ותק תואר). שימו לב, ותק השכר לא קשור כלל לתקופת העסקתכם באוניברסיטה העברית.

סטודנטים במסלול ישיר לדוקטורט: מהשנה השלישית (כולל) במסלול הישיר נספרת כל שנה כשנת זכאות לתואר שני, כלומר כשנה וחצי של ותק. במידה והמעבר למסלול הישיר התרחש לאחר שנת לימודים לקראת תואר שני, כל שנה החל מהשנה השניה במסלול הישיר (כולל) נספרת כשנה וחצי. 


מספר נתונים שונים לגבי ותק השכר מופיעים בתלוש השכר:

בחזית התלוש, "שנות וותק באוניברסיטה" – נתון זה מתייחס למשך העסקתכם בפועל באוניברסיטה, ואין לו קשר לותק השכר.

בטבלה העליונה בצד האחורי של התלוש "ש. ותק שכר" - נתון זה מתייחס למספר שנות ותק השכר, ללא התוספת הקשורה לתואר שני. עבור מרבית עוזרי ההוראה,  עובדים ללא תואר שני, זהו ותק השכר בפועל.

בטבלת "פירוט תשלומים" בצד האחורי של התלוש "ותק שכר" - לבעלי תואר שני יופיע מספר "יחידות הותק" הכולל את התוספת בשל התואר השני. עבור עובדים בעלי תואר שני, זהו ותק השכר בפועל.

 

כיצד מקבלים את ותק השכר?

על מנת לקבל את ותק השכר, יש לשלוח לעוזרת כ"א ביחידה את האישורים הרלוונטיים (שירות צבאי, שירות לאומי, זכאויות לתארים, גם אם ניתנו על ידי חוגים אחרים באוניברסיטה). אנו ממליצים, במקביל, להעביר את האישורים הרלוונטים לעוזרי כ"א ביחידתכם.

שימו לב, ותק השכר מתעדכן על פי רוב רק בחודש אפריל, ולכן ותק השכר המופיע בתלוש השכר מתאים (על פי רוב) לותק השכר כפי שחושב בחודש אפריל האחרון.

ללא הגשת הטופס והאישורים לא תקבלו את ותק השכר לו אתם זכאים (אפילו אם למדתם לתואר באוניברסיטה העברית)! 

טעות התלוייה בותק עשויה להוביל לפערי שכר ודרישת ההחזר הרטרואקטיבי עלולה להיות סבוכה. 

נתקלתם במקרה כזה? צרו איתנו קשר!