תוספת הוראה פרונטלית

עוזרי הוראה בתואר שני העוסקים בהוראה פרונטלית (תרגול, מעבדה, סיור, סדנה) זכאים לתוספת שכר של כ-16%, המחולקת באופן הבא:

א. למי זה מיועד?
תוספת הוראה פרונטלית מיועדת לדירוג עוזרי/ות הוראה בלבד (הלומדות/ים בתואר שני) המועסקים בהוראה פרונטלית בכיתה / במעבדה.

ב. למה הכוונה ב"תוספת"?
ב"תוספת" שכר הכוונה לתוספת קבועה, שמתווספת לחישוב השכר החודשי ועומדת על 8% בגין החלק היחסי של ההוראה הפרונטלית מהיקף המשרה שלו/ה.
בנוסף, ישנה תוספת דיפרנציאלית שמתווספת לשכר באופן חד פעמי במהלך הסמסטר, לרוב בסופו. על כך נרחיב במייל נפרד בהמשך.
 
ג. איך התוספת הקבועה מחושבת?
אם היקף השכר בגין הוראה פרונטלית הוא 16%, אז התוספת הקבועה בכל חודש היא 8% מהשכר שלי עבור אותם 16.

למשל, אם היקף המשרה הפרונטלית שלי עומד על 16%, ששווה לצורך הדוגמה 855 ש"ח, חישוב של 8% מתוך ה 16% שווה 103 ש"ח נוספים לשכר - כך שבסופו של דבר השכר בגין הוראה פרונטלית הינו 958 ש"ח.

 

בטבלת התשלומים בתלוש השכר יופיע סעיף "תוספת הוראה פרונטלית" עם מספר יחידות ששווה לשעות העבודה השבועיות הנובעות ממשימות פרונטליות (ולא מספר שעות אקדמיות של ההוראה/נ"ז).