ימי מחלה

מכסת ימי המחלה מחושבת לפי היקף המשרה ומשך המשרה. ימים אלו מחושבים באופן יחסי, לפי המפתח הבא- 

עובד המועסק במשרה מלאה 12 חודשים בשנה זכאי למכסה של 30 יום.

 

על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח למחלקת כח-אדם במסגרת הצהרת הנוכחות החודשית באתר המיועד לכך.

מכסת ימי המחלה החודשית לא נצברת אם לא ממלאים את הצהרת הנוכחות ומדווחים על העדרות או אי - העדרות מהעבודה. אמנם אין לימי המחלה שווי כספי מיידי (לא ניתן לפדותם), אך עדיין מומלץ למלא באתר האינטרנט מדי חודש את הצהרת הנוכחות ולצבור את ימי המחלה (בתקווה שלא יהיה צורך להשתמש בהם).

 

שימו לב, על מנת לצבור את ימי המחלה יש למלא את הצהרת הנוכחות גם אם לא נעדרתם מהעבודה!

בנוסף, חברי סגל זוטר שיצטרפו לסגל הבכיר בעתיד יוכלו לשמור את ימי המחלה שצברו כסגל זוטר, ואף לפדותם בכסף עם תום העסקתם.

 

חוברת הסבר על אופן השימוש במערכת ההצהרות ניתן למצוא כאן.