קרן קשרי מדע

אסיסטנט/מדריך זכאי להקצבה מהקרן לקשרי מדע בינלאומיים בשיעור של 100% למועסק במשרה מלאה.

הסכומים להקצבת הקק"מ - 2021 - למשרה מלאה במשך שנה:
אסיסטנט א' - 1874$
אסיסטנט ב' - 2691$
מדריך/מדריך ד"ר - 3485$

הסכומים משתנים בהתאם להיקף המשרה (כלומר - אסיסטנטית בחצי משרה, תקבל חצי מהסכום המלא, בהפרשות שייערכו לאורך השנה).

שימו לב:

- הקצבת הכספים הנה יחסית לשיעור ההעסקה וגובהה משתנה בהתאם לדרגת ההעסקה.

- האסיסטנטיות והמדריכות: הפרשת הכספים לקק"מ מתבצעת גם בזמן חופשת הלידה.

הסכומים מיועדים להשתתפות בכנסים, ועידות אקדמיות בארץ ובחו"ל ולדמי חבר באגודות מקצועיות.

אסיסטנטים ומדריכים רשאים גם לרכוש מחשוב וציוד למשרד/מעבדה (הרכוש הינו רכוש האוניברסיטה).

הסבר לגבי רכישת מחשב מפורט לעיל.

* אנחנו ממליצים לבדוק תמיד עם המזכירות מה עוד ניתן לעשות עם הקק"מ.

 

  ניתן להתעדכן לגבי הסכומים העומדים לרשותכם בקרן לקשרי מדע דרך מערכת ה-SAPשם יש להקיש תעודת זהות ואת הקוד האישי.

  אם הנכם מועסקים ונתקלתם בבעיה בהפעלת האתר או הכניסה באמצעות הקוד ניתן לפנות ניתן לפנות למוקד התמיכה של מערכת SAP בטלפון 02-5494888.

  מדריך לרכישת מחשב דרך תקציב הקק"מ:

  א. יש לברר כמה כסף נותר בקק"מ בעזרת מערכת ה-Sap. במערכת, זה יופיע תחת מידע שלי -> המענקים שלי -> יזוהה כמענק שמספרו 40 ואז מספר תעודת הזהות של החוקר/ת.

  ב. יש לקבל שתי הצעות מחיר מספק שעובד עם האוניברסיטה (במידה ומעוניינים ב-macbook\מקינטוש מספיקה הצעה אחת שכן יש רק ספק אחד, Idigital).

  ג. לאחר מכן, יש לשלוח מייל לגברת סולי דדון בכתובת הנזכרת לעיל עם הצעות המחיר, כתב מינוי בתוקף, וטופס הוראת הנהלה מס' 14008 (מופיע באתר האינטרנט של האוניברסיטה תחת 'טפסים') . שימו לב כי על מילוי כל הפרטים לטופס ולהכניס את הסכום המבוקש בדולרים בתוספת מע"מ ותוספת 5%.

  ד. בסוף התהליך להתקשר לסולי דדון 02-5881922 לוודא קבלת המייל. 

  ה. לאחר מכן, יש לבדוק במערכת ה-sap, תחת "מענקים שלי" שנפתח מענק במספר 41 + מספר תעודת הזהות שלכם/ן עם הסכום שביקשתם. בעזרת המענק הזה יש לבצע "הזמנת רכש" במערכת, כאשר סוג המענק הוא "קק"מ מחקרי". שם יש למלא את הפרטים הדרושים להזמנה, לצרף הצעת מחיר ולוודא עם הספק הנבחר שההזמנה התקבלה.

   

  הרכוש הינו רכוש האוניברסיטה  

  שימו לב: תנאי קבלת הקרן משתנה בהתאם לתקנות האוניברסיטה.

  לאחר סיום ההעסקה ניתן למשוך את הכסף, אולם הדבר עלול להיות כרוך בתשלום מס על פי חוקי מס הכנסה. אנא פנו אלינו לייעוץ בנושא.

  המידע לגבי העברת כספים לרכישות מקק"מ מחקרי יש לפנות ל-

  גב' סולי דדון, בטל' מספר: 02-5881922. מייל: solid@savion.huji.ac.il

  הטיפול והתשלומים מהקרן לקשרי מדע בינלאומיים מתבצעים ע"י מדור מטבע זר.

  בכל קמפוס קיים רפרנט אחראי בנושא. אלו האנשים שכדאי לדבר איתם אם מתעוררות שאלות.

  מדור מטבע זר ופרטים על קרן קשרי המדע ניתן לקבל טלפונית:

  • עין כרם - הפקולטה לרפואה – גב' דליה קריקסמן 02-6758071
  • רחובות - הפקולטה לחקלאות – מר זאב לייזרוביץ 08-9489343
  • הר הצופים - גב' דבורה דייני 02-5882929 
  • גבעת רם - הפקולטה למדעי הטבע – גב' חנה יפת 02-6585772