החזרי נסיעה


החזרי נסיעות עבור מי שהחל לעבוד באוקטובר 2018:

גובה החזר הנסיעות המקסימלי נקבע בהתאם לצו ההרחבה במשק. הוא עומד על 22.6 ₪ ליום או מחיר עלות של כרטיס נסיעה "חופשי חודשי" או "חופשי יומי", הזול מביניהם ובהתאם למשרה.

חברות וחברי הארגון שגרים במרחק רב מהאוניברסיטה זכאים לבקש תוספת השתתפות בנסיעות שתעריפה גבוה יותר מתעריף "חופשי חודשי", ובתנאי שהעלות לא גבוה יותר מהנהוג בתעריף שירות המדינה. האוניברסיטה יכולה לאשר בקשות כאלו במקרים חריגים.

 

מספר ימי העבודה עבורם משולמים החזרי נסיעות נקבע:

ארבעה חודשים בסמסטר - לפי הצהרה (מראש) של העובד.

שני חודשים בסמסטר - לפי דיווח יומי של העובד על הגעה בפועל.

יש למלא טופס בקשה להחזרי נסיעה, בו מצהירים על כתובת המגורים ומספר ימי העבודה בשבוע, ולהעבירו למזכירות היחידה. במקרה של שינוי כתובת מגורים, יש לעדכן את מזכירות היחידה.

מודל הדיווח היומי (חודשיים בכל סמסטר) הינו חדש, וטרם ברור כיצד יתבצע הדיווח בפועל.


אסיסטנטים שעבדו לפני 1.10.18:

אוכלוסיות אלו ממשיכות לקבל את החזרי הנסיעות בהתאם לנהוג בעבר. הזכאות להחזרי הנסיעות תהיה לאורך כל חודשי הסמסטר.

תחום עירוני: מי שמועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה זכאי להחזר נסיעות מלא, עפ"י התעריף של "חופשי חודשי" עירוני. מי שמועסק בהיקף נמוך מחצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בתעריף מחצית "חודשי חופשי" עירוני.

תחום בין-עירוני: מי שמועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 3 ימים בשבוע. מי שמועסק בהיקף של רבע משרה כולל ועד חצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 2 ימים בשבוע. מי שמועסק בהיקף של פחות מרבע משרה, יהיה זכאי להחזר בגין יום אחד בשבוע.