מלגות מחייה

תלמידי מוסמך ודוקטור שהם חלק מקבוצת מחקר במדעים הניסויים ומקדישים את מלוא זמנם למחקר זכאים למלגות מחייה.

המלגות אינן שכר ומסיבה זו אין במלגות תנאים סוציאליים; פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח לאומי ועוד.

הארגון לא מתעסק במלגות וגובהן, אך אנו ממליצים לוודא כי אתם מקבלים את המינימום הנדרש אשר נקבע על ידי האוניברסיטה ומפורט בתקנון המלגות:

  • תלמיד דוקטור שיש לו משרת הוראה חייב לקבל לפחות 5,500 ש"ח (משרה + מלגה), כאשר גובהה של המלגה עומד על 4,500 לכל הפחות
  • תלמיד מוסמך שיש לו משרת הוראה חייב לקבל לפחות 4,500 ש"ח (משרה + מלגה), כאשר גובהה של המלגה עומד על 3,500 לכל הפחות.

 

הארגון מתנגד לכל התנייה בין המלגות לשכר ופועל על מנת לוודא הפרדה מוחלטת בין השניים.