הנחה בשכר לימוד ודמי אבטחה

עוזרי הוראה, אסיסטנטים ומדריכים זכאים לפטור משכר לימוד עבור לימודיהם באוניברסיטה העברית בהתאם להיקף המשרה שלהם!

עובדים חדשים או שעברתם לתואר אחר? על מנת לממש את פטור שכר הלימוד, עליכם לשלוח את ספח 4 "התחייבות לעובדי אוניברסיטה" עד לתחילת שנת הלימודים דרך משלוח פנייה ממוחשבת במערכת "יצירת קשר" באתר "המידע האישי".

סטודנטים ותיקים שמסרו התחייבות קודמת, הזכאות לפטור משכ"ל תעמוד בעינה גם בשנה הנוכחית. הפטור מתעדכן אוטומטית לאחר תשלום המשכורת הראשונה, אך תשלום שכר הלימוד נדרש עוד קודם לכן.

כדי להמנע מתשלומי ריבית והצמדה, יש לעמוד בכל תשלומי שכר הלימוד הנדרשים על ידי האוניברסיטה - תשלומים אלו יוחזרו ישירות לחשבון הבנק שלכם לאחר עדכון הפטור משכר הלימוד.

שימו לב – הפטור משכר הלימוד לא רלוונטי לתשלומי רשות דוגמת דמי רווחה ודמי אגודת הסטודנטים (תשלומי רשות ניתנים לביטול על ידי מילוי הטופס בקישור)!

 

היקף הפטור:

  • אסיסטנטים ומדריכים - פטור של 100% משכ"ל למי שמועסק במשרה מלאה לאורך כל השנה האקדמית. העסקה בהיקף קטן יותר מזכה בפטור יחסי בהתאם לחלקיות המשרה. כיוון שבפועל דוקטורנטים לא משלמים 100% שכר לימוד לתואר שלישי בשנה אחת, גם העסקה במשרה חלקית מזכה בפועל בפטור ממלוא או מרבית התשלומים הנדרשים, בהתאם לאחוזי המשרה של העובד. אסיסטנטים פטורים מדמי אבטחה באותו השיעור.

עובד שמינויו יחל בסמסטר ב', חייב בתשלומים כמקובל עד לתחילת המינוי בסמסטר ב'.