דמי הבראה


דמי ההבראה משולמים לחברי הסגל הזוטר מדי חודש (1/12 מההקצבה השנתית) והם אינם נכללים בשכר המבוטח להפרשות לפנסיה או לקרן השתלמות.

 

גובה דמי ההבראה מחושב לפי:

12/(היקף משרה X שווי יום הבראה X מספר ימי הבראה בשנה)

 

עבור אסיסטנטים הזכאות לימי הבראה נקבעת בהתאם לותק:

  • אם יש להם ותק שכר נמוך מ-9 שנים - 11 ימי הבראה בשנה.
  • אם יש להם ותק שכר גבוה מ-9 שנים - 13 ימי הבראה בשנה.

שווי יום הבראה עומד על 361 ₪ לאסיסטנטים.