מילואים

עובדים שנקראו לשירות מילואים זכאים לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי. האוניברסיטה מחוייבת לשלם את שכרכם החודשי המלא, ללא קיזוז תשלום עבור ימי ההיעדרות.

המעסיק, בתורו, תובע את ביטוח לאומי ומקבל מהם תשלום עבור ימי המילואים. במידה וביטוח לאומי העביר למעסיק סכום שעולה על הסכום שתבע המעסיק, ההפרשים שייכים לעובד, והמעסיק מחוייב להעבירם אליו.

על כן, בכדי לקבל את ההפרש בין הסכום שהמוסד לביטוח לאומי העביר לאוניברסיטה לתביעה שלכם עבור ימי המילואים שביצעתם בפועל, עליכם להצהיר על כך:

 יש להכנס לאתר המילואים ולהוציא טופס הצהרה על ימי ההעדרות (3010) לתקופות שנקראתם לשירות. לאחר מכן, יש להכנס למערכת הדיווחים וההצהרות של האוניברסיטה ולצרף את הטופס.  בנוסף, יש לשלוח את אישור שירות המילואים לרכזת כ"א ביחידה. במידה וזו כניסתכם הראשונה למערכת, ניתן להעזר במדריך שפרסמו מדור משאבי אנוש. 

התבקשתם להשלים את מטלות ההוראה שהפסדתם, לרבות החזר שיעורים שבוטלו או שמלכתחילה עמדתם בכל מטלותיכם, למרות היציאה למילואים שהתרחשה במקביל? אתם זכאים לתגמול נוסף, היות והאוניברסיטה לא "הפסידה" כלל זמן עבודה של העובד.

בעצם, על מנת לקבל את התמורה המלאה עבור ימי המילואים ששילם הביטוח הלאומי, על העובד להשלים את כל מטלות ההוראה (לרבות השלמת שיעורים ותרגולים), על העובד למלא את הטופס "שמירה על תפקוד מלא בעבודה" ולהעבירו לרכזת שכר / כ"א במזכירות החוג בהקדם.

במקרה של איחור בהגשת הטופס, נטל ההוכחה מורכב יותר ונמצא על העובד, שידרש להציג הוכחות שהשלים את מטלותיו למרות מרחק הזמן או שתאריכי שירות המילואים לא התרחשו על חשבון ימי עבודה. 

במידה ואתם עובדים במקום עבודה נוסף וערכתם את כל הצעדים המוזכרים לעיל - יתכן שעליכם להגיש תביעה אישית להשלמת התגמול לביטוח הלאומי, בצירוף 6 תלושי שכר של החודשים שקדמו לשירות המילואים, מכל מקומות העבודה.ניתן לבדוק את זכאותכם לכך מול ביטוח לאומי.

אין חובה להשלים את מטלות ההוראה. במידה ואין ברצונכם להשלים את מטלות ההוראה, באחריות האוניברסיטה לדאוג למחליף (אם היא מעוניינת בכך).