הסכמי שכר ובטחון תעסוקתי

על מנת להבטיח את זכויות חברות וחברי הסגל הזוטר, הארגון אמון על חתימת הסכם קיבוצי אחת למספר שנים. ישנם שני סוגים הסכמים: הסכם ארצי, אותו הארגון חותם בשיתוף עם מספר ארגוני סגל זוטר אחרים, והסכם מקומי, שארגון מו"ח חותם מול האוניברסיטה בלבד. בהסכמים אילו מעוגנים כל תנאי ההעסקה של חברות וחברי הסגל הזוטר, לרבות קביעת הדירוגים, זכויות ותק שונות, וטבלאות שכר. 

ההסכמים נחתמו ב-2008, 2010, 2012, 2018 והסדרי הקורונה ב-2020.

 

הסכמי 2008 ו-2010:

הסכם קיבוצי ארצי - 2008

הסכם קיבוצי מקומי - 2010

 

הסכמי 2012:

הסכם קיבוצי ארצי - 2012

נספח מקומי להסכם הארצי - 2012

מכתב צמוד להסכם הארצי בנושא ביטחון תעסוקתי - 2012

מכתב צמוד להסכם הארצי בנושא קורסי קיץ, תוכניות חוץ תקציביות, תקציבים סגורים ותקציבים מותנים - 2012

מכתב צמוד להסכם הארצי בנושא הגשת הצעות לקרנות למורים מן החוץ ולעמיתי הוראה - 2012

 

הסכמי 2018:

הסכם קיבוצי ארצי - 2018

הסכם קיבוצי מקומי - 2018

מכתב צמוד להסכם הארצי בנושא ביטחון תעסוקתי לעמיתי הוראה ותיקים ומתמידים - 2018

מכתב צמוד להסכם המקומי בנושא השלמה לשכר מינימום - 2018

מכתב צמוד להסכם המקומי בנושא ועדת עומסי הוראה - 2018

טבלאות שכר - ינואר 2021

 

הסדרי הקורונה תשפ"א 2020:

הסדר הקלטות תשפ"א - 2020

הסדר הבנות עם האוניברסיטה העברית וארגון מו"ח תשפ"א - 2020

 

אתם מוזמנים לפנות אלינו ולשאול שאלות הנוגעות להסכם באמצעות טופס יצירת קשר