הועדות הארגוניות

בארגון בתהליך הקמה של מספר ועדות שאחראיות לתפקוד השוטף ולמתן מענה של הצרכים השונים של חברות וחברי הארגון. בועדות אילו מתנדבים חברות וחברי הסגל הזוטר לאחר אישור הועד:

 

ועדת הביקורת:

מטרתה של הועדה היא לבדוק את תקינות פעילותה של העמותה ואת מידת עמידתה במטרותיה.

 

ועדת הרווחה:

ועדה זו אחראית על איתור הצרכים של חברות וחברי הארגון ופועלת על מנת לקדם הטבות רלוונטיות בהתאם לממצאים

 

ועדת התקנון:

ועדת זו אחראית על עדכון תקנון הארגון ואישורו מבחינה משפטית

 

הועדה האקדמית:

ועדה זו אחראית על בחינת השלכות תנאי התעסוקה על הרמה האקדמית

 

הועדות על פי דירוגים (עוזרי הוראה, אסיסטנטים וכו'):

ועדות על פי דירוג מוקמות בהתאם לצורך על מנת לתת מענה לצרכים ולבעיות נקודתיים בזמן אמת

 

ועדת התשתיות:

ועדה ייחודית שמוקמת בימים אילו על מנת למצוא פתרונות בנוגע להסדרי החנייה בקמפוסים השונים.