כרטיס עובד

 

עמיתי הוראה ומורים מן החוץ זכאים לקבל כרטיס עובד של האוניברסיטה, המקנה זכויות של כניסה נוחה לקמפוס וזכאות להשאלת ספרים בספריה.

 

ארכיב כח-אדם באגף משאבי אנוש מנפיק כרטיסי עובד מגנטיים לחברי הסגל האקדמי. טופס בקשה.