דמי הבראה

 


דמי ההבראה משולמים לחברי הסגל הזוטר מדי חודש (1/12 מההקצבה השנתית) והם אינם נכללים בשכר המבוטח להפרשות לפנסיה או לקרן השתלמות.

 

גובה דמי ההבראה מחושב לפי:

12/(היקף משרה X שווי יום הבראה X מספר ימי הבראה בשנה)

 

 הזכאות לימי הבראה נקבעת בהתאם לצו ההרחבה במשק. כלומר, שווי יום הבראה 378 ₪.

 

הזכאות נקבעת בהתאם לותק:

שנה ראשונה - 5 ימים בשנה.

שנה שנייה ושלישית - 6 ימים בשנה.

שנה רביעית עד העשירית - 7 ימים בשנה.

שנה אחת עשרה עד החמש עשרה - 8 ימים בשנה.

שנה שש עשרה עד התשע עשרה - 9 ימים בשנה.

שנה עשרים ואילך - 10 ימים בשנה.