תקציב קשרי מדע

בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בסוף 2008, עמיתי הוראה זכאים להנות מתקציב קשרי מדע (תק"מ). תקציב זה משמש למימון הוצאות הקשורות במחקר, ובדגש על השתתפות בכנסים וועידות אקדמיות ורישום באגודות מקצועיות.

תקציב זה אינו אישי, אלא מתנהל בדומה לקרנות תחרותיות – כל עמית הוראה המלמד בשנת הלימודים רשאי להגיש בקשות לניצול התקציב (עד לתקרה של 3000$ לעמית לשנה אקדמית), וועדת התק"מ מתכנסת שלוש פעמים בשנה וקובעת את הקצאת התקציב בהתאם לשיקולים מקצועיים ואישיים (היקף משרה, ותק).

שימו לב! הזכאות לתקציב מהקרן לא נצברת משנה לשנה. בנוסף, גם תקציב שאושר אך לא נוצל, לא נצבר.

מימוש התקציב מותנה בחתימה על טופס התחייבות לפיו עמית ההוראה ילמד בשנת הלימודים הרלוונטית. במידה ומסיבה לא צפויה מבוטל המינוי שלכם וכבר מימשתם את התקציב - עליכם להגיע להסדר מול היחידה (טרום השימוע או במהלכו) על הגורם אשר יחזיר את התקציב. במידה ולא עשיתם זאת - תאלצו להחזיר את הסכום בעצמכם.

במהלך השנה הקרובה יחל תהליך העבודה על הסכם קיבוצי חדש, במסגרתו הארגון שואף להרחיב את הקריטריונים של התק"מ.

יש לך רעיון? נתקלת בעבר בבעיה? זה הזמן ליצור איתנו קשר!

תק"ם לשנת תשפ"ב 2021-2022:

הועדה לבחינת הבקשות לניצול תק"מ לשנת תשפ"ב תתקיים השנה ב-3 מועדים.

לקראת כל וועדה יצא קול קורא עם התאריך הסופי להגשת הטפסים.


להלן מועדי כינוס הוועדות (יכול להשתנות) אם תאריך סופי להגשת הטפסים:

וועדה ראשונה 21.26.12 יש להגיש עד לתאריך 6.12.21 

וועדה שניה 13.3.22 יש להגיש עד לתאריך 27.2.22

וועדה שלישית 12.6.22 יש להגיש עד לתאריך 29.5.22

 

לכל שאלה בנושא ולהגשת החומרים ניתן לפנות לגב' יעל אנטבי במזכירות האקדמית.

להלן פרטים נוספים וטופס הגשת הבקשה