הנחה בשכר לימוד ודמי אבטחה

עוזרי הוראה, אסיסטנטים ומדריכים זכאים לפטור משכר לימוד עבור לימודיהם באוניברסיטה העברית בהתאם להיקף המשרה שלהם!

עובדים חדשים או שעברתם לתואר אחר? על מנת לממש את פטור שכר הלימוד, עליכם לשלוח את ספח 4 "התחייבות לעובדי אוניברסיטה" עד לתחילת שנת הלימודים דרך משלוח פנייה ממוחשבת במערכת "יצירת קשר" באתר "המידע האישי".

סטודנטים ותיקים שמסרו התחייבות קודמת, הזכאות לפטור משכ"ל תעמוד בעינה גם בשנה הנוכחית. הפטור מתעדכן אוטומטית לאחר תשלום המשכורת הראשונה, אך תשלום שכר הלימוד נדרש עוד קודם לכן.

כדי להמנע מתשלומי ריבית והצמדה, יש לעמוד בכל תשלומי שכר הלימוד הנדרשים על ידי האוניברסיטה - תשלומים אלו יוחזרו ישירות לחשבון הבנק שלכם לאחר עדכון הפטור משכר הלימוד.

שימו לב – הפטור משכר הלימוד לא רלוונטי לתשלומי רשות דוגמת דמי רווחה ודמי אגודת הסטודנטים (תשלומי רשות ניתנים לביטול על ידי מילוי הטופס בקישור)!

 

היקף הפטור:

  • עוזרי הוראה בתואר ראשון - עובד במשרה  במשרה מלאה משך שנה אקדמית שלמה, זכאי לפטור 50% משכ"ל והעסקה בהיקף קטן יותר מזכה בפטור יחסי בהתאם. 
  • עוזרי הוראה בתואר שני - פטור של 100% משכ"ל למי שמועסק בהיקף של 9 ש"ש לאורך כל השנה האקדמית. העסקה בהיקף קטן יותר מזכה בפטור עפ"י הטבלה המצורפת (לתשומת לבכם, הטבלה מתייחסת להעסקה בהיקף שנתי). עוזר הוראה פטור מתשלום דמי אבטחה בשיעור זהה לגובה פטור משכר הלימוד לו הוא זכאי.

 

 

מס' שעות הוראה בפועל לשנה:     

 

   

היקף העסקה באחוזים:

 

אחוז פטור מותאם:

0.5

2.72

6

1

4.54

11

1.5

6.81

17

2

9.09

22

2.5

11.36

28

3

13.63

33

3.5

15.9

39

4

18.18

44

4.5

20.45

50

5

22.72

56

5.5

25

61

6

27.27

67

6.5

29.54

72

7

31.81

78

7.5

34.9

83

8

36.36

89

8.5

38.63

94

9

40.90

100

9.5

43.18

100

10

45.45

100

10.5

47.72

100

11

50

100