חיפוש אחר מנחים לעבודת גמר בהיסטוריה

26 יולי, 2022

לכבוד 

החברה ההיסטורית הישראלית

שלום רב, 

 

הנדון: שיתופי פעולה בין החברה לבין תלמידים מצטיינים בחינוך ההתיישבותי

 

המינהל לחינוך התיישבותי מציב את עבודות הגמר בגולת הכותרת של למידה משמעותית. 

עבודת גמר היא עבודה ברמה אקדמית, הנכתבת לפי כללי האקדמיה והיא מזכה את התלמיד ב- 5 יחידות לימוד בבגרות בתחום העבודה. העבודה שוות ערך לעבודה סמינריונית בתואר ראשון באוניברסיטה והיא צריכה להיות מחקרית המחדשת בתחום הנחקר ולא סיכום של הנושא. 

התלמידים הנבחרים לכתיבת עבודה הם תלמידים בעלי יכולות ומוטיבציה, וסקרנות ללמידה עצמאית. 

נשמח לשיתוף פעולה וליצירת חיבורים בין התלמידים לבין חוקרים מהחברה ההיסטורית הישראלית. התלמידים ייקחו חלק במחקרים ויסייעו בהם ועל בסיס השתתפותם יוכלו לכתוב עבודת גמר. התלמידים יהוו עתודה משמעותית ללימודי המשך באקדמיה. 

תפקידו של המנחה הוא משמעותי בהכוונת התלמיד ובסיוע לו מהשלב הראשון שמתחיל בכתיבה של הצעת מחקר ועד סיום כתיבת העבודה. 

המנחה משמש מודל, והקשר האישי שמתפתח בינו לבין התלמיד תורם רבות להצלחת העבודה המשותפת.

כמו כן, מעורבות החברה בתהליך כתיבת העבודות קושרת את שמה בעשייה חינוכית ותורמת להכוונת דור העתיד כחוד החנית המחקרית.

מהלך ההנחיה הוא כשנה וחצי בדרך כלל לתלמיד שמתחיל בכיתה י"א ומסיים בסוף סמסטר ראשון בכיתה י"ב. בסיום התהליך: המנחה יכתוב חוות דעת על עבודת התלמיד לפי מחוון מנחה ויתן ציון סופי שמהווה 30% מהציון הכולל על עבודת הגמר.

את כל התהליך מלווה רכז עבודות גמר של בית הספר שעוקב אחר התקדמות המחקר ויחסי הגומלין בין התלמיד לבין המנחה. 

 

לוח זמנים – יש גמישות במועדים

כתיבת הצעת מחקר והגשתה עד – 31.1 בכיתה  י"א 

כתיבת העבודה והגשתה עד – 30.12 בכיתה י"ב 

שכר מנחים -משרד החינוך

תעריפים לתשלום החל מעבודות גמר תש"פ:

תואר ב.א. – 1,261.71 ₪
תואר מ.א. – 1,407.49 ₪
תואר ד"ר -   1,550.54 ₪

 

אנו מודים לך על הנכונות לקדם את תלמידי ישראל ולאפשר להם תשתית מחקרית להתפתחות ולמידה . 

 

בברכה,

ד"ר אתי סתיו                                                                                              ד"ר תחיה נדיבי- הורוביץ

רכזת עבודות גמר בפיקוח הפדגוגי                                                                 מדריכת עבודות גמר 

המינהל לחינוך התיישבותי                                                                            המינהל לחינוך התיישבותי

 

 

רח' השלושה 2 תל-אביב 61090, 

טלפון: 03-6898842

פקס: 03-6898793

כתובת אתר המשרד: http://www.kfar-olami.org.il