בחירות 2022 - יצאנו לדרך...

21 נובמבר, 2021

בחירות לתפקיד יו"ר הארגון, ס.יו"ר, נציגות בועד וחברות בועדת ביקורת יתקיימו בתאריך 21/12/2021, יום ג'.

הבחירות יתקיימו באופן מקוון – מייל מפורט יישלח בסמוך למועד הבחירות.

* כל חברה וחבר בארגון רשאי להצביע.

* הגשת מועמדות:
את המועמדות לחברות בועד, לתפקיד יו"ר, לתפקיד ס.יו"ר ולחברות בועדת ביקורת - יש להגיש עד 
לתאריך 9/12/2021, יום ה'.

קישור לטופס הגשת מועמדות: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFfzZQ24Tgf8TloNOWkBBTS7SCKCSo...

* אישור תוצאות הבחירות:
אסיפת חברות וחברים כללית לאישור תוצאות הבחירות תתקיים בתאריך 26/12/2021, יום א'.

* מפתח הצבעה:
כל חברה וחבר בארגון רשאים להצביע ליו"ר הארגון, לס.יו"ר הארגון מהדרוג אליו הוא משתייך 
ולשלושה נציגי ועד בדרוג אליו הוא משתייך.
על פי תקנון הארגון, על כל 100 חברות וחברי ארגון יש נציג/ה בועד, 
בהתאם למגזרים ומעוגל כלפי מעלה – 

עוזרות ועוזרי הוראה - 7
אסיסטנטיות ואסיסטנטים - 8
עמיתות ועמיתי הוראה – 5
מורות ומורים מן החוץ  - 4

בהצלחה!