ועד הארגון 2021 יוצא לדרך!

ברוך הבא לועד הארגון 2021 !

 

כמדי שנה, קיימנו את הבחירות הדמוקרטיות לתפקידי הועד השונים וכן לוועדת הביקורת. הבחירות התקיימו ביום חמישי, בתאריך 14/01/2021 בין השעות 08:00 בבוקר ל-20:00 בערב.

 

בתום היום, אושררה מועמדותם/ן של חברות וחברי הועד החדש. רצ"ב קובץ PDF עם חברות וחברי הועד החדש!

כמו כן, ב-17.01.2021, מספר ימים לאחר הבחירות, כמתחייב בתקנון, ביצענו אספה כללית שבה אושרו תוצאות הבחירות ואושר הדו"ח התקציבי לשנת 2019.

 

פרטים נוספים על הארגון וכן על הליך הבחירה ניתן למצוא בתקנון הארגון ובעמוד המפרט את אודות הארגון.

כמו כן, ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בעמוד צור קשר, במייל Irgun.pniyot@mail.huji.ac.il או בטלפון 054-8820957.