מילואים

 
 לידיעתכם: איש סגל היוצא לשרות מילואים ונדרש להשלים את חובותיו לאחר חזרתו משרות המילואים, אמור לקבל שכר נוסף בעבור ההשלמות אותן ביצע.

 

 הביטוח הלאומי מניח כי מי שנקרא לשירות מילואים אינו נמצא במצב המאפשר לו למלא את חובותיו כלפי מעבידו ולכן אינו זכאי לשכר עבודה. מטעמי נוחות, תגמול המילואים – בגובה שכר העבודה הרגיל, משולם בפועל ע"י המעסיק המקבל על כך החזר מהביטוח הלאומי. כלומר: האוניברסיטה לא שילמה שכר כלל בעבור הכיתות והתרגולים שהיו אמורים להתבצע בתקופת המילואים ואף אתם לא קיבלתם עבורם שכר. ("שכרכם" לאותה תקופה הנו למעשה תגמול המילואים). במידה ואתם נדרשים "להשלים" את המטלות עליכם לקבל בעבור כך שכר.

 

שימו לב! תיקון לחוק המילואים מ- 2008

 

חברי הארגון יהיו זכאים הן לשכר עבודה והן לתגמולי מילואים, לגבי תקופות שירות במהלך חופשה שתחילתן ב 1.8.08- ואילך.

על-פי נוסח התיקון לחוק, עובד היוצא לשירות מילואים בזמן חופשה זכאי לתגמול המילואים בנוסף לשכרו מן המעביד. חוק זה חל כמובן גם על הסגל הזוטר המועסק באוניברסיטה. חבר ארגון שמשרת במילואים בזמן חופשת הקיץ או בזמן אחר בו הוא לא נעדר מחובות ההוראה שלו יקבל שכר כפול.

מחלקת כח אדם באוניברסיטה, הבטיחה כי כל פניית עובד תטופל בהתאם לחוק החדש. במקרה וחבר ארגון נתקל בבעיה לקבל את המגיע לו ע"פ החוק החדש, יש לפנות אלינו לצורך טיפול.