סיום העסקה, הרעת תנאים והודעה מוקדמת

 

שימוע:

חבר סגל זוטר אשר האוניברסיטה מעוניינת לסיים את תקופת העסקתו או להקטין את היקפיה בטרם עת זכאי לשימוע בעניינו. חובת שימוע חלה גם במקרה של אי-חידוש כתב מינוי בכל אחד מהדירוגים, ולו לסמסטר אחד, או במקרה של הרעת תנאי העסקה.

לכאורה חלה חובה לערוך שימוע בכל מקרה של סיום העסקה, אך במקרים של סיום העסקה בעת המשך לימודים מעבר למניין השנים הקבוע לתואר או בעת סיום הלימודים, לא ברור כיצד בית משפט יפסוק אם לא נערך שימוע. רצוי בכל זאת לדרוש שימוע במקרים בהם יש מקום לבקש הארכה חריגה.

על האוניברסיטה למסור הודעה על השימוע לפחות שבוע מראש. לעובד מותר להגיע לשימוע בליווי ייצוג, בין אם ייצוג משפטי או של נציג ארגון מו"ח.

זכויות בעת סיום העסקה:

העובד זכאי לקבל את הכספים הבאים:

  1. פיצויי פיטורין – בכל ביטוח פנסיוני נכלל רכיב פיצויים שמהווה מעין מקדמה על חשבון תשלום פיצויי הפיטורים.  גם במקרה של התפטרות הכספים נשארים בחיסכון הפנסיוני ויגדילו את קצבת הפנסיה החודשית. ניתן גם למשוך אותם מהקופה בעת סיום ההעסקה בכפוף למילוי טפסי 161א' וטופס- 161 מהאוניברסיטה.
  2. השלמת פיצויים – במקרה של פיטורין אתם זכאים לקבל השלמה של החלק מתוך הפיצויים שלא הופרש לרכיב הפנסיוני (כולל מקרים של סיום לימודים, ואי חידוש כתב המינוי או התפטרות של חבר סגל זוטר כתוצאה מהרעת תנאים).
  3. עודפי הקרן לקשרי מדע (לאסיסטנטים/מדריכים) – בעת סיום העסקה, ניתן לפדות את שארית הקרן לחשבונכם האישי לכל שימוש שהוא, אך השארית חייבת במס. מידע נוסף ניתן למצוא בפרק "קרן לקשרי מדע".

פיצוי על צמצום/ ביטול קורס:

ניתנה הודעה על ביטול קורס/ קבוצה בתקופה שבין חודש לפני תחילת הלימודים ועד חודש מפתיחת הסמסטר- ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודש משכורת בגין הקורס/ קבוצה שבוטל. זאת בנוסף על תשלום השכר שהיה מגיע בגין התקופה שלאחר יום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס/ קבוצה.

ניתנה הודעה לאחר חודש מפתיחת הסמסטר- ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודשיים משכורת בגין הקורס שבוטל, נוסף על השכר שהגיע לו מיום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס/ קבוצה.

הודעה מוקדמת:

במקרה של פיטורין מכל סיבה שהיא, האוניברסיטה מחויבת במסירת הודעה מוקדמת. במידה ולא נמסרה ההודעה בזמן, הנכם זכאים לשכר עבור תקופה זו.

  • אסיסטנטים ומדריכים – שלושה חודשים מראש
  • מורים מן החוץ ועמיתי הוראה – לפי הקבוע בחוק 
  • עוזרי הוראה – שלושה חודשים מראש במהלך המינוי ותקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק על אי חידוש מינוי. ישנה הוראה מהסכם 97' לפיה יש להודיע לעוזרי הוראה על אי חידוש כתב מינוי עד ה- 1.9 בסוף השנה הראשונה ועד ה- 1.8 בסוף השנה השנייה והשלישית, אך התקפות שלה היום מוטלת בספק.