תוספות הוראה לעוזרי הוראה

 

עוזרי הוראה מסטרנטים העוסקים בהוראה פרונטלית (תרגול, מעבדה, סדנה) זכאים לתוספת שכר של כ- 16%, המחולקת באופן הבא:

  • תוספת הוראה פרונטלית אחידה- 8% המשולמים מדי חודש.
  • תוספת הוראה דיפרנצילאת – משולמת באופן דיפרנציאלי לפי נוסחה של עומס ההוראה (בממוצע 8%). התוספת משולמת באופן חד פעמי בחודש השלישי בסמסטר.

** בנוסף, הוראת תרגיל עצמאי שאינו צמוד לקורס ע"י עוזר הוראה אפשרית באישור הדיקן ותמורתו יזכה לתוספת של 15% לשכר.