חופשה שנתית

 

את החופשה השנתית יש לנצל בתקופת הפגרות מהלימודים.

אסיסטנטים, מדריכים ועמיתי ההוראה זכאים לחופשה בת 42 ימי לוח. עוזרי הוראה זכאים לימי חופשה עפ"י חוק.