פטור משכר לימוד ומדמי אבטחה

 

(עוזרי הוראה ואסיסטנטים/מדריכים)

 

אסיסטנטים ומדריכים

אסיסטנטים ומדריכים, בני/בנות זוגם וילדיהם הלומדים לתואר פטורים מדמי הרשמה ומשכר לימוד בגין לימודיהם באוניברסיטה העברית, כולל המכינה הקדם-אקדמית. הפטור תקף גם לאונ' תל-אביב, בר-אילן, הטכניון, חיפה, בן-גוריון בנגב ומכון וייצמן למדע.

החזר שכ"ל במוסד אקדמי לא אוניברסיטאי יתאפשר במידה והמסלול הנלמד מאושר ע"י המל"ג.

לברורים נוספים בנושא החזר שכ"ל במוסדות שאינם אוניברסיטאים, יש לפנות ליחידת ההדרכה באגף משאבי אנוש במספר 02-5881871.

פטור מלא משכ"ל אסיסטנטים/מדריכים ניתן למועסקים 22 שעות שבועיות משך שנה שלמה.

העסקה בהיקף קטן יותר או לתקופה קצרה יותר מזכה בפטור יחסי לפי חלקיות המשרה.

 

עוזרי הוראה

פטור מלא משכ"ל לעוזרי הוראה תלמידי מוסמך ניתן למועסקים מעל 9 שעות שבועיות משך שנה לפחות. למועסקים בחלקיות משרה נמוכה יותר, הפטור יהיה בהיקף של פי 2.4 מהיקף המשרה.

פטור משכ"ל לעוזרי הוראה תלמידי בוגר (שנה ג') נקבע בהתאם לחלקיות משרה.

תלמידי שנת השתלמות לבוגרי חשבונאות (שנה ד') זכאים לפטור מרבי בגובה של 50%.

עוזר הוראה פטור מתשלום דמי אבטחה בשיעור זהה לגובה פטור משכר הלימוד לו הוא זכאי.

 

מורים מן החוץ ועמיתי הוראה אינם זכאים לפטור.

 

את טפסי בקשת הפטור וכן מידע נוסף, ניתן למצוא בקישור במצורף