נסיעות

 
  1. עמית הוראה זכאי לתשלום דמי נסיעות לפי ימי עבודה בפועל.
  2. עוזר הוראה ומחקר, אסיסטנט / מדריך זכאי לתשלום נסיעות לעבודה בהתאם להסכם שנחתם עם הארגון.

תחום עירוני: מי שמועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה ומתגורר בתחום העירוני של ירושלים או רחובות יהיה זכאי להחזר נסיעות מלא.

מי שמועסק בהיקף נמוך מחצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בתעריף מחצית "חודשי חופשי" עירוני.

 

תחום הבינעירוני: מי שמתגורר בתחום הבינעירוני של ירושלים או רחובות ומועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 3 ימים.  מי שמועסק בהיקף של רבע משרה כולל ועד חצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 2 ימים.

מי שמועסק בהיקף של פחות מרבע משרה, יהיה זכאי להחזר בגין יום אחד בשבוע.  יש למלא טופס בקשה למענק נסיעה ולהעבירו לעוזר כח אדם ביחידה. בטופס יש לציין את מספר הימים בהם מגיע לעבודה באוניברסיטה, בהתאם לכתובת המגורים בעת הלימודים.