טבלאות שכר

 

 לפניכם טבלאות עדכניות ליום 1.1.2014, לאחר פעימה רביעית בגין הסכם השכר האחרון עם הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות מיום 17.3.2012

  • עמיתי הוראה, אסיסטנטים, מדריכים ועוזרי הוראה:

על מנת לחשב את השכר המגיע לכם יש להצליב בין העמודה של מסלול העסקה וותק השכר, ולהכפיל בחלקיות המשרה.

השכר בטבלה מופיע בתלוש כסכום הסעיפים: שכר משולב, תוספת שחיקה, ותק שכר תוספת אקדמית טלפון וביגוד.

ותק
עוזרי הוראה ומחקר/ עמית הוראה 1
אסיסטנט א'/ עמית הוראה א'
'אסיסטנט ב'
מדריך
מדריך ד"ר/ עמית הוראה ב'
0¤ 5,171.31¤ 8,965.22¤ 9,724.94¤ 10,177.56¤ 10,762.68
1¤ 5,208.07¤ 9,029.01¤ 9,796.61¤ 10,254.25¤ 10,839.39
2¤ 5,244.83¤ 9,092.65¤ 9,868.42¤ 10,330.83¤ 10,916.09
3¤ 5,281.59¤ 9,156.43¤ 9,940.23¤ 10,407.53¤ 10,992.67
4¤ 5,318.34¤ 9,220.23¤ 10,011.90¤ 10,484.24¤ 11,069.37
5¤ 5,355.09¤ 9,283.87¤ 10,083.71¤ 10,560.94¤ 11,146.08
6¤ 5,391.85¤ 9,347.66¤ 10,155.52¤ 10,637.65¤ 11,222.78
7¤ 5,428.60¤ 9,411.30¤ 10,227.19¤ 10,714.35¤ 11,299.48
8¤ 5,465.35¤ 9,475.09¤ 10,299.00¤ 10,791.06¤ 11,376.19
9¤ 5,502.11¤ 9,538.87¤ 10,370.81¤ 10,867.76¤ 11,452.89
10¤ 5,538.86¤ 9,602.52¤ 10,442.48¤ 10,944.47¤ 11,529.59
11¤ 5,575.61¤ 9,666.31¤ 10,514.29¤ 11,021.03¤ 11,606.29
12¤ 5,612.37¤ 9,730.09¤ 10,585.96¤ 11,097.74¤ 11,682.87
13¤ 5,649.12¤ 9,793.74¤ 10,657.77¤ 11,174.44¤ 11,759.57
14¤ 5,685.88¤ 9,857.52¤ 10,729.58¤ 11,251.15¤ 11,836.28
15¤ 5,722.63¤ 9,921.17¤ 10,801.25¤ 11,327.85¤ 11,912.98
16¤ 10,873.06¤ 11,404.54¤ 11,989.69
17¤ 10,944.87¤ 11,481.26¤ 12,066.39
18¤ 11,016.58¤ 11,557.96¤ 12,143.10
19¤ 11,088.35¤ 11,634.67¤ 12,287.12
20¤ 11,160.16¤ 11,711.23¤ 12,296.50
21¤ 11,787.94¤ 12,373.07
22¤ 11,864.64¤ 12,449.77
23¤ 11,941.35¤ 12,526.48
24¤ 12,018.05¤ 12,603.18
25¤ 12,094.76¤ 12,679.89
26¤ 12,756.59
27¤ 12,833.30
28¤ 12,910.00
29¤ 12,986.71
30¤ 13,063.27

  • מורים מן החוץ:

יש להכפיל באופן הבא:  מספר יחידות הלימוד השבועיות*  התעריף ליחידה* 15 שבועות ולחלק ב- 4.5 חודשי תעסוקה לסמסטר

רמהתעריף ליחידת הוראה
1219.67
א335.24
ב433.69
ג531.33

קישור זה מפנה לטבלאות השכר המעודכנות והמפורטות כפי שמופיעות באתר המל"ג.