טבלאות שכר

 

 לפניכם טבלאות עדכניות ליום 1.1.2014, לאחר פעימה רביעית בגין הסכם השכר האחרון עם הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות מיום 17.3.2012

על מנת לחשב את השכר המגיע לכם יש להצליב בין העמודה של דרגת העסקה וותק השכר, ולהכפיל בחלקיות המשרה.

השכר בטבלה מופיע בתלוש כסכום הסעיפים: שכר משולב, תוספת שחיקה, ותק שכר תוספת אקדמית טלפון וביגוד.

ותק
עוזרי הוראה ומחקר
אסיסטנט א'/ עמית הוראה א'
'אסיסטנט ב'
מדריך
מדריך ד"ר/ עמית הוראה ב'
0¤ 5,171.31¤ 8,965.22¤ 9,724.94¤ 10,177.56¤ 10,762.68
1¤ 5,208.07¤ 9,029.01¤ 9,796.61¤ 10,254.25¤ 10,839.39
2¤ 5,244.83¤ 9,092.65¤ 9,868.42¤ 10,330.83¤ 10,916.09
3¤ 5,281.59¤ 9,156.43¤ 9,940.23¤ 10,407.53¤ 10,992.67
4¤ 5,318.34¤ 9,220.23¤ 10,011.90¤ 10,484.24¤ 11,069.37
5¤ 5,355.09¤ 9,283.87¤ 10,083.71¤ 10,560.94¤ 11,146.08
6¤ 5,391.85¤ 9,347.66¤ 10,155.52¤ 10,637.65¤ 11,222.78
7¤ 5,428.60¤ 9,411.30¤ 10,227.19¤ 10,714.35¤ 11,299.48
8¤ 5,465.35¤ 9,475.09¤ 10,299.00¤ 10,791.06¤ 11,376.19
9¤ 5,502.11¤ 9,538.87¤ 10,370.81¤ 10,867.76¤ 11,452.89
10¤ 5,538.86¤ 9,602.52¤ 10,442.48¤ 10,944.47¤ 11,529.59
11¤ 5,575.61¤ 9,666.31¤ 10,514.29¤ 11,021.03¤ 11,606.29
12¤ 5,612.37¤ 9,730.09¤ 10,585.96¤ 11,097.74¤ 11,682.87
13¤ 5,649.12¤ 9,793.74¤ 10,657.77¤ 11,174.44¤ 11,759.57
14¤ 5,685.88¤ 9,857.52¤ 10,729.58¤ 11,251.15¤ 11,836.28
15¤ 5,722.63¤ 9,921.17¤ 10,801.25¤ 11,327.85¤ 11,912.98
16¤ 10,873.06¤ 11,404.54¤ 11,989.69
17¤ 10,944.87¤ 11,481.26¤ 12,066.39
18¤ 11,016.58¤ 11,557.96¤ 12,143.10
19¤ 11,088.35¤ 11,634.67¤ 12,287.12
20¤ 11,160.16¤ 11,711.23¤ 12,296.50
21¤ 11,787.94¤ 12,373.07
22¤ 11,864.64¤ 12,449.77
23¤ 11,941.35¤ 12,526.48
24¤ 12,018.05¤ 12,603.18
25¤ 12,094.76¤ 12,679.89
26¤ 12,756.59
27¤ 12,833.30
28¤ 12,910.00
29¤ 12,986.71
30¤ 13,063.27

קישור זה מפנה לטבלאות השכר המעודכנות והמפורטות כפי שמופיעות באתר המל"ג.