ביטוח פנסיוני

 

לכל המגזרים

ארגון מורים וחוקרים בחר בחברת מגדל כקרן ברירת המחדל הפנסיונית של חברי הארגון.

העובדים יבוטחו בקרן "מגדל מקפת אישית".

יחד עם זאת, באפשרותו של העובד לבחור ולהצטרף לכל קרן אחרת.

הפרשות עובד ומעביד:

  • עוזרי הוראה, אסיסטנטים ומדריכים: 6.5% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 7.5% לתגמולים ו-6% לפיצויים.
  • עמיתי הוראה: 6.5% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 7% לתגמולים ו-6% לפיצויים.
  • מורים מן- החוץ: עפ"י הקבוע בחוק.

 

ניתן להגדיל את חלקכם בהפרשות, עד 7%, ללא מיסוי, דרך רפרנט כוח אדם ביחידתכם.

בכדי להתאים את החיסכון באופן הטוב ביותר לצרכיו האישיים של העובד (סוגי הביטוח שנרכשים דרך הקרן, אפיק השקעה וכו') מומלץ לתאם פגישה אישית עם נציגי החברה: