ביטוח פנסיוני

 

לכל המגזרים

ארגון מורים וחוקרים בחר בחברת תמורה כמנהל בהסדר לעניין הביטוחים הפנסיונים של חברי הארגון. העובדים יבוטחו בקרן פנסיה מקיפה ("מיטבית-עתודות") של חברת 'כלל' (כברירת מחדל).

יחד עם זאת, באפשרותו של העובד לבחור ולהצטרף לכל קרן אחרת.

משכרו של העובד ינוכו 5.5% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 6% לתגמולים ו-6% לפיצויים. בנוסף ינוכו מהעובד 0.6% לביטוח אובדן כושר עבודה.

ניתן להגדיל את חלקכם בהפרשות, עד 7%, ללא מיסוי, דרך רפרנט כוח אדם ביחידתכם.

בכדי להתאים את החיסכון באופן הטוב ביותר לצרכיו האישיים של העובד (סוגי הביטוח שנרכשים דרך הקרן, אפיק השקעה וכו') מומלץ לתאם פגישה אישית עם נציגת החברה, גב' ויקי בוסו-טיקר בטלפון 03-929292.

  • ביטוח פנסיוני  פניקס/כלל- "תמורה" – 03-929292.