ביטוח חיים

 

אסיסטנט / מדריך המועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה זכאי להיות מבוטח ב"ביטוח חיים קבוצתי" באוניברסיטה. הניכוי עבור "ביטוח חיים" לאסיסטנט / מדריך מנוכה אוטומטית מהמשכורת.

כל חברי הארגון זכאים לתנאים משופרים באופן קולקטיבי. התכנית מותנית בחתימה על טפסי הצטרפות במזכירות החוג או אצל רפרנט משאבי אנוש הרלוונטי.

התוכנית בה מבוטחים החברים כוללת כיסוי להשתלות, ניתוחים וטיפולים בחו"ל, תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, התייעצות עם רופא מומחה במקרה של גילוי מחלה קשה, התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל. עלות הביטוח תשעה שקלים וחצי לחודש. לפרטים ניתן להיכנס לאתר החברה.

ניתן להפסיק את החברות בביטוח ע"י משלוח בקשה למשרד הארגון בפקס 6584994 – 02.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד המידע והשירות של דקלה חברה לביטוח בטלפון 6145555 – 03, בדואר אלקטרוני i_ben-simol@dikla.ac.il .