היקף המשרה בשעות

 
עבור משרה מלאה:   
  • עוזרי הוראה  בתואר ראשון- משרה מלאה היא 32 שעות שבועיות כוללות, במהלך 14 שבועות הסמסטר= סך הכל 448 שעות בסמסטר. השווי של 32 שעות שבועיות הוא: 8 שעות הוראה בכיתה/ 11 שעות מעבדה / 32  שעות בדיקת תרגילים ומבחנים.
  • עוזרי הוראה בתואר שני- משרה מלאה היא 22 שעות שבועיות כוללות, במהלך 14 שבועות הסמסטר= סך הכל 308 שעות בסמסטר. שעת הוראה בכיתה מוכפלת במקדם 2.75 ושעת הוראה במעבדה מוכפלת במקדם 2.
  • אסיסטנטים ומדריכים – משרה מלאה היא 22 שעות שבועיות כוללות במהלך 14 שבועות הסמסטר= סך הכל 308.  שעת הוראה בכיתה מוכפלת במקדם 2.75 ושעת הוראה במעבדה מוכפלת במקדם 2.
  • עמיתי הוראה – משרה מלאה היא 27.5 שעות שבועיות כוללות במהלך 14 שבועות הסמסטר, סך הכל 385 שעות בסמסטר. שעת הוראה בכיתה מוכפלת במקדם 2.75 ושעת הוראה במעבדה מוכפלת במקדם 2.
  • מורים מן החוץ – היקף המשרה מוגדר לפי יחידות ההוראה ולא לפי שעות עבודה בפועל. יחידת הוראה שווה שעת הוראה פרונטלית או שתי שעות תרגול, מעבדה או הדרכה. משרה מלאה היא 8 יחידות הוראה, וההעסקה היא לא יותר מ- 4 יחידות הוראה שבועית.

 

היקף משרה מינימלי:   
  • עוזרי הוראה – שמינית משרה (12.5%).
  • אסיסטנטים ומדריכים – 15% משרה שנתית או 30% סמסטריאלית.
  • העסקה בהיקפים נמוכים יותר מחייבת אישור ועדת חריגים, בהשתתפות נציג הארגון.

 

על היקף העבודה בפועל במהלך הסמסטר להתאים למפתח שעות העבודה הכוללות:

 

לדוגמא, עבור חצי משרת אסיסטנט היקף שעות ההוראה הוא 4 ש"ש המתאימות ל-11 ש"ש של עבודה בפועל עבור כלל מטלות הקורס. אם בפועל נדרשות, למשל, 17 ש"ש מדי שבוע לביצוע המטלות, יש לדרוש את הגדלת היקף המשרה או הקטנת המטלות כך שיתאימו להיקף של 11 ש"ש בפועל. יש לקחת בחשבן כי מדובר בהערכה ממוצעת וכי סטיות קטנות מהממוצע אינן מהוות עילה לשינוי היקף משרה. אם נדרשתם להיקף עבודה שחורג משמעותית מהיקף משרתכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו. 

 

 

היקף העבודה במטלות לא-פרונטליות מחושב לפי 14 שבועות בסמסטר:

 

לדוגמא, עבור חצי משרת עוזר הוראה היקף השעות בפועל מדי שבוע הוא 11 ש"ש, כך שבמהלך הסמסטר כולו יש לעבוד כ- 154 שעות בפועל. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

שעה אקדמית היא בת 45 דקות של הוראה פרונטאלית או הדרכה במעבדה