קרן השתלמות

 

אסיסטנט / מדריך, עוזר הוראה ועמית-הוראה זכאים להצטרף לקרן השתלמות.

הניכוי יהיה בגובה של 2.5% מהשכר והפרשת האוניברסיטה בגובה 7.5%. טפסי הבקשה להצטרפות לקרן נמצאים ביחידות ההוראה.

ניתן למשוך את יתרת הקרן לאחר שש שנים מן ההפקדה הראשונה ללא מס.

כל עובד רשאי לבחור בכל קרן השתלמות.

לעובדי האוניברסיטה ישנן הטבות בדמי ניהול של 7 חברות- לפרטים המלאים וטפסי ההצטרפות לחצו כאן