קרן השתלמות

 

אסיסטנט / מדריך, עוזר הוראה ועמית-הוראה זכאים להצטרף לקרן השתלמות.

הניכוי יהיה בגובה של 2.5% מהשכר והפרשת האוניברסיטה בגובה 7.5%. טפסי הבקשה להצטרפות לקרן נמצאים ביחידות ההוראה.

ניתן למשוך את יתרת הקרן לאחר שש שנים מן ההפקדה הראשונה ללא מס.

חברת 'מגדל מקפת' נבחרה על ידי הארגון לברירת המחדל. יחד עם זאת, באפשרותו של העובד לבחור ולהצטרף לכל קרן אחרת.