קרן השתלמות

 

אסיסטנט / מדריך, עוזר הוראה ועמית-הוראה יהיו זכאים להצטרף לקרן השתלמות "כלל מסלולית" אשר נבחרה ע"י הארגון. הניכוי יהיה בגובה של 2.5% מהשכר והפרשת האוניברסיטה בגובה 7.5%. טפסי הבקשה להצטרפות לקרן נמצאים ביחידות ההוראה.

ניתן להשתמש בכספי הקרן לאחר שלוש שנות העסקה למטרות כנסים מדעיים ורישום לאגודות מקצועיות או למשוך את יתרת הקרן לאחר שש שנים מן ההפקדה הראשונה.

במקרים כאלו, משיכת יתרת הקרן אינה מחוייבת במיסוי.

עוזר הוראה בשנת עבודתו השניה, זכאי להצטרף לקרן השתלמות. ניתן לבצע את ההפרשות בתחילת השנה השניה באפן רטרואקטיבי גם בעבור כל שנת העבודה הראשונה.

כדי שלא לסבך את התהליך, יש לפנות ליחידה ולבקש את ההפרשות הרטרואקטיביות כבר כעת בחודש דצמבר, לפני סוף שנת המס.

לאחרונה טיפלנו במספר מקרים בהם אנשים הגישו את הבקשות באיחור.

נדגיש, גם במקרים מן הסוג הזה, אינכם מאבדים את זכאותכם להפרשות החל מהיום הראשון, אך הטיפול מורכב יותר.אנא פנו אלינו בכל מקרה שבו לא הצלחתם לממש זכאותכם לקרן ההשתלמות החל מהיום הראשון לעבודתכם.

אסיסטנטים, מדריכים ועמיתי הוראה, זכאים לקרן באפן אוטומטי. עוזרי הוראה זכאים החל משנת העסקתם השניה, רטרואקטיבית מתחילת העסקתם.