קרן השתלמות

 

אסיסטנט / מדריך, עוזר הוראה ועמית-הוראה זכאים להצטרף לקרן השתלמות.

הניכוי יהיה בגובה של 2.5% מהשכר והפרשת האוניברסיטה בגובה 7.5%. טפסי הבקשה להצטרפות לקרן נמצאים ביחידות ההוראה.

ניתן למשוך את יתרת הקרן לאחר שש שנים מן ההפקדה הראשונה ללא מס.

קרן ההשתלמות של חברת 'כלל'  המנוהלת ע"י הסוכנות ב. טיקר נבחרה על ידי הארגון לקרן ברירת המחדל. דהיינו, כל חבר ארגון חדש, שלא יבקש לחסוך לקרן השתלמות מסוימת, ישויך באופן אוטומטי לקרן ההשתלמות של חברת כלל.

יחד עם זאת, באפשרותו של העובד לבחור ולהצטרף לכל קרן אחרת.