דמי הבראה

 

עוזר הוראה זכאי לתשלום דמי הבראה בהתאם לתעריפים הנהוגים לגבי הסגל האקדמי באוניברסיטה.

עוזר הוראה/אסיסטנט/מדריך בעל וותק שכר של פחות מתשע שנים מקבל תשלום בעבור 11 ימי הבראה. עוזר הוראה/אסיסטנט/מדריך בעל וותק של מעל תשע שנים מקבל תשלום בעבור 13 ימי הבראה.  התשלום יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

עמית הוראה זכאי לתשלום דמי הבראה עפ"י חוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה באוצר בעניין קצובת הבראה. התשלום יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

שווי של יום הבראה הוא ₪395.