כרטיס עובד

 

מורים מן החוץ ועמיתי הוראה זכאים לקבל כרטיס עובד של האוניברסיטה, המקנה זכויות של כניסה נוחה לקמפוס וזכאות להשאלת ספרים בספריה.

ארכיב כח אדם באגף משאבי אנוש מנפיק כרטיסי עובד מגנטיים לחברי הסגל האקדמי- מידע נוסף באתר של אגף משאבי אנוש.

על מנת להוציא כרטיס עובד יש לגשת לאיש כח אדם במחלקה ולמלא את טופס הבקשה, או דרך הטופס באתר.