כרטיס עובד

 

מורים מן החוץ ועמיתי הוראה זכאים לקבל כרטיס עובד של האוניברסיטה, המקנה זכויות של כניסה נוחה לקמפוס וזכאות להשאלת ספרים בספריה. ארכיב כח אדם באגף משאבי אנוש מנפיק כרטיסי עובד מגנטיים לחברי הסגל האקדמי. על מנת להוציא כרטיס עובד יש לגשת לאיש כח אדם במחלקה ולמלא את טופס הבקשה. אסיסטנטים, מדריכים ועוזרי הוראה יכולים לקבל אישורי כניסה מנוילנים (האישור מקנה זכויות כניסה לאוניברסיטה) – ניתן לפנות אל גב' שנייד בדוא"ל ruachs@savion.huji.ac.il .