מטלות ההוראה

 

המטלות נקבעות בהתאם לתקנון האקדמי של האוניברסיטה:

 

עוזרי הוראה - העברת תרגילים צמודים להרצאות, בדיקת תרגילים, עבודות ומבחנים, ייעוץ והדרכה של תלמידים, הדרכה במעבדות וסיורים, הכנת חומר עזר לשיעורים, השגחה בבחינות הקורס בו מלמדים.

תקנון עוזרי הוראה ומחקר

כמו כן אפשרית הוראת תרגיל עצמאי שאינו צמוד לקורס, באישור הדיקן, תמורתה זכאים לתוספת של 15% לשכר

  

אסיסטנטים ומדריכים – העברת תרגילים צמודים להרצאות, בדיקת תרגילים, עבודות ומבחנים, ייעוץ והדרכה של תלמידים, הדרכה במעבדות וסיורים, הכנת חומר עזר לשיעורים, השגחה בבחינות הקורס בו מלמדים.

ניתן להטיל באופן חריג תפקידי הוראה פרונטלית עצמאית של קורס על אסיסטנטים ומדריכים בהמלצת ראש החוג ובאישור הדיקן.

בדיקת עבודות סמינריוניות ותפקידי הוראה פרונטלית עצמאית של קורסים – בידי מדריך דוקטור בלבד.

תקנון אסיסטנטים ומדריכים

 

עמיתי הוראה ומורים מן החוץ – כל המטלות הכרוכות בהוראה: העברת שיעורים והכנתם, חיבור שאלוני בחינה, נוכחות בבחינות, מתן שעות קבלה, בדיקת עבודות ותרגילים וכד'.

תקנון מורים מן החוץ

 

 

העסקה בסמסטר קיץ מחייבת כתב מינוי נוסף

 

 

נדרשתם לבצע מטלות החורגות מהאמור לעיל?

פנו אלינו לבדיקת הנושא