מסלולי העסקה

 

חל איסור חמור על העסקה תמורת המלגה

 

אין להעסיק לפי שעות בהוראה או בעזרה להוראה

(כולל בדיקת תרגילים ומבחנים)

העסקה שעתית פוגעת בשכרכם וזכויותיכם!

 

עוזרי הוראה

סטודנטים לתואר שני (מסטרנטים) או תואר ראשון המועסקים בהוראה או בעזרה להוראה.

 

אסיסטנטים ומדריכים

סטודנטים לתואר שלישי (דוקטורנטים, כולל במסלול הישיר) המועסק בהוראה.

אסיסטנט א' – למשך שנתיים ראשונות (שלב א') ו/או עד מעבר לשלב ב' בדוקטורט;

אסיסטנט ב' – לאחר אישור תוכנית המחקר (שלב ב');

מדריך – נדרשים התנאים המצטברים הבאים:

1. לאחר שלוש שנים לפחות כתלמיד מחקר.

2. לאחר שנתיים לפחות מאישור תוכנית המחקר

3. לאחר סיום חובות השמיעה לתואר.

- כמו כן ניתן להתמנות כמדריך מי שעבודת הדוקטורט שלו אושרה לאחר פחות משלוש שנים כתלמיד מחקר;

מדריך-דוקטור – מי שאושרה עבודת הדוקטורט שלו וממשיך ללמד.

 

 

עמיתי הוראה

מועסקים בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמאיים, שאינם תלמידים במוסד בו הם מורים, אינם מועסקים במשרה מלאה כסגל אקדמי בכיר או במסלול המקביל במוסדות להשכלה גבוהה, ושכרם הכולל מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה אינו עולה על 175% השכר הממוצע במשק, או עבור פנסיונרים סך הכנסותיהם אינו עולה על 100% השכר הממוצע במשק.

עמית הוראה 1 – בעל תואר ראשון;

עמית הוראה א' – בעל תואר שני;

עמית הוראה ב' – בעל תואר ד"ר.

כמו כן, לכל אחת מהדרגות יכול להתמנות מי שלפי החלטת המוסד נסיונו המקצועי או נסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה הרלוונטית.

 

 

מורים מן החוץ

צורת העסקה שנועדה למועסקים שאינם עומדים בקריטריונים לעמיתי הוראה. בדרגה זו יועסקו מורים אשר מרוויחים במקום עבודה חיצוני, שאינו חלק ממערכת ההשכלה הגבוהה, למעלה מ- 175% מהשכר הממוצע במשק (פרט לפנסיונרים):

דרגה 1 – בעל תואר ראשון;

דרגה א' – בעל תואר שני, או בעל דרגה מקבילה במוסד להשכלה גבוהה;

דרגה ב' – בעל תואר ד"ר או בעל דרגה מקבילה במוסד להשכלה גבוהה;

דרגה ג' – בעל תואר פרופ' או המתאים לכהן כפרופ' או מורה מן החוץ בדרגה ב' בעל מעמד בכיר בתחום עיסוקו.

כמו כן, לכל אחת מהדרגות יכול להתמנות מי שלפי החלטת המוסד נסיונו המקצועי או נסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על מורים מן החוץ בדרגה הרלוונטית.