חברות בארגון

 

בארגון יוכל להיות חבר כל עוזר הוראה, אסיסטנט, מדריך, מורה מן החוץ ועמית הוראה, כמו כן ייחשב חבר ארגון כל מי שעובד באוניברסיטה העברית לשם הוראה ו/או מחקר, אשר הביע בכתב את רצונו להיות חבר בארגון, וחברותו אושרה על ידי ועד הארגון.


איך אני יודע אם אני חבר?

  • אם את/ה מועסק באוניברסיטה העברית באחד מן הדרוגים לעיל (הדרוג מופיע בתלוש השכר בשמו ובמספר: 14 – עוזר הוראה, 21 – אסיסטנט/מדריך, 28 – עמית הוראה, 29 – מורה מן החוץ)
  • בסעיף הניכויים מופיע ניכוי עבור "דמי חבר – ארגון מורים וחוקרים / ארגון מו"ח"


איך מצטרפים לארגון?

ממלאים טופס הצטרפות במזכירות המחלקה, משרדי הארגון או באתר האינטרנט של הארגון.

דמי החברות בארגון מנוכים מדי חודש, לפי החישוב הבא:

עוזרי הוראה, מורים מן החוץ ועמיתי הוראה בדרגה 1: (24₪ X אחוז משרה) + 6₪, עד לתקרה של 25₪.

אסיסטנטים ועמיתי הוראה בדרגות א-ב: מחלק השכר שעד לחצי משרה – 0.75%. מחלק השכר שמעל לחצי משרה – 0.375%.


אם דמי החבר אינם מנוכים ממשכורתך, פנה אלינו בהקדם לבדיקת חברותך בארגון ולמניעת פגיעה בזכויותיך!