ועדת הביקורת

 

מטרתה של הועדה היא לבדוק את תקינות פעילותה של העמותה ואת מידת עמידתה במטרותיה.

בכל בעיה הנוגעת לעניינים אלה ניתן לפנות לחברי הועדה בדוא"ל.

חברי ועדת ביקורת הם:

אדם יודפת, דוקטורנט, הפקולטה למדעי הרוח - adamyodfat@gmail.com 

עמית מלצר, מסטרנט, המכון ללימודי כדור הארץ - amit.meltzer@mail.huji.ac.il