ועדת הביקורת

 

מטרתה של הועדה היא לבדוק את תקינות פעילותה של העמותה ואת מידת עמידתה במטרותיה.

בכל בעיה הנוגעת לעניינים אלה ניתן לפנות לועדה בדוא"ל: bikoret.moach@gmail.com