אודות הארגון

 

ארגון מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית (מו"ח) הוא הארגון היציג של חברי הסגל האקדמי הלא בכיר.

תפקיד הארגון הוא ייצוג חברי הארגון וכן חברים לשעבר בארגון בנושאים הקשורים לתנאי עבודתם באוניברסיטה ולפעילותם האקדמית.

נושאי העיסוק המרכזיים של הארגון הם:

  1. ניהול מו"מ קיבוצי על הסכמי שכר ותנאי עבודה של חברי הארגון.
  2. שיפור תנאי עבודה, שכר, שעות עבודה, חופשה, ותק, שבתון, פיטורים, ביטוחים שונים, ביטוח לאומי, זכויות סוציאליות נלוות לשכר עבודה.
  3. טיפול בנושאים הקשורים להעסקה: קופות ו/או קרנות פנסיה והשתלמות, שכר לימוד.
  4. סיוע במתן ייעוץ לחברי הארגון ובכלל זה ייעוץ משפטי, חשבונאי, פיננסי, ביטוחי וייעוץ מס.
  5. קיום קשר עם ארגונים מקבילים בארץ.
  6. קידום אינטרסים אקדמיים מקצועיים וכלכליים של חברי הארגון, שיפור זכויותיהם הסוציאליות ואחרות, המוקנות להם או שיוקנו בעתיד.
  7. סיוע לחברי הארגון בתום תקופת חברותם בארגון.

חברות בארגון

בארגון יוכל להיות חבר כל עוזר הוראה, אסיסטנט, מדריך, מורה מן החוץ ועמית הוראה.

איך אני יודע אם אני חבר?

אם את/ה מועסק באוניברסיטה העברית באחד מן הדרוגים האלו, ובתלוש השכר שלך בסעיף דרוג מופיע שם ומספר הדרוג הבא: (14 – עוזר הוראה, 21 – אסיסטנט/מדריך, 28 – עמית הוראה, 29 – מורה מן החוץ) ובסעיף הניכויים מופיע "דמי חבר  – ארגון מורים וחוקרים / ארגון מו"ח).

איך מצטרפים לארגון?

ממלאים טופס הצטרפות במזכירות המחלקה, משרדי הארגון או שולחים פניה לארגון דרך טופס הפנייה לארגון בימין העמוד.