mohah 0

cal 03/07/17

כרטיס עסקי של ויזה כאל הנותן לכם ולבני משפחתכם הטבות ללא תשלום דמי כרטיסאתר כאל

טופס הצטרפות כרטיס עסקי

את הטפסים המלאים יש לשלוח לפקס 03-5723700  או למייל  hanpaka@icc.co.il בצירוף צילום ת.ז/ רישיון נהיגה + אישור חברות בארגון


ניתן לדלג לסוף הדף ולהשאיר תגובה.

תגובות פייסבוק:

השאר תגובה

סגור חלון תגובות

השאר תגובה